Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. Openbare bibliotheken in Vlaanderen

De brochure geeft een introductie tot het lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid, en meer in het bijzonder het beleid op het vlak van de openbare bibliotheken. Er wordt stilgestaan bij de bevoegdheidsverdeling in Belgiƫ en het bibliotheekbeleid in het verleden, waarna het huidige beleid en het decreet over de bibliotheken aan bod komt. Een profielschets van de Vlaamse bibliotheken sluit het geheel af.

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid. Openbare bibliotheken in Vlaanderen

Publicatiedatum
mei 2013
Publicatietype
Brochure