De brochure geeft een introductie tot het lokaal cultuurbeleid van de Vlaamse overheid, en meer in het bijzonder het beleid op het vlak van de openbare bibliotheken. Er wordt stilgestaan bij de bevoegdheidsverdeling in België en het bibliotheekbeleid in het verleden, waarna het huidige beleid en het decreet over de bibliotheken aan bod komt. Een profielschets van de Vlaamse bibliotheken sluit het geheel af.
Publicatiedatum Mei 2013
Publicatietype Brochure
Thema's Bibliotheken en cultuurcentra , Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme