VRT jaarverslag

De VRT rapporteert over zijn activiteiten in het jaarverslag. De activiteiten en resultaten worden daarbij getoetst aan de afspraken en performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.
Frequentie
Jaarlijks
Publicatiedatum
juni 2018
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's