Loont passie? Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Het rapport brengt de sociaal-economische positie van de professionele kunstenaars in kaart. Via een online-enquĂȘte werd gepolst naar het sociaal-demografisch profiel van de kunstenaars, hun diverse activiteiten (artistiek en niet-artistiek), de inkomsten die daar tegenover staan, hun beroepskosten, arbeidstevredenheid en hun noden tot ondersteuning.

Loont passie? Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Publicatiedatum
november 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Auteur(s)
Jessy Siongers, Astrid Van Steen, John Lievens