Pact 2020. Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen - 20 doelstellingen

Het Pact 2020 weerspiegelt de gezamenlijke langetermijnvisie, -strategie en -acties van de Vlaamse regering en de sociale partners. Het Pact van Vlaanderen bevat doelstellingen met concrete streefcijfers. Het Pact wil onder andere meer mensen aan de slag krijgen, een betere levenskwaliteit creëren en een efficiënt en doeltreffend bestuur verzekeren.

Pact 2020. Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen - 20 doelstellingen