Samen werken aan de ruimte van morgen

De brochure schetst de hoofdlijnen van het Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat de Vlaamse Regering goedkeurde op 30 november 2016. Het Witboek bevat een strategische visie voor de ruimte van morgen. Het vormt de basis voor concrete maatregelen en een aangepaste regelgeving, en het bevat de aanzet voor het toekomstige ruimtebeleid. Welke weg heeft Vlaanderen al afgelegd en vooral: waar gaan we naartoe?

Samen werken aan de ruimte van morgen

Publicatiedatum
februari 2017
Publicatietype
Brochure
ISBN
9789040303852