chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe vraag ik bestuursdocumenten aan?

  Een eenvoudige brief aan de overheid volstaat:

  • U stuurt de brief naar de dienst die de bestuursdocumenten heeft of naar de communicatieambtenaar van die dienst.
  • Het is niet nodig om de brief aangetekend te versturen.
  • U moet in die brief niet uitdrukkelijk vermelden dat u een beroep doet op het decreet openbaarheid van bestuur.

  U kunt bestuursdocumenten ook opvragen via fax, e-mail of webformulier. Het is ook mogelijk dat u zich ter plaatse aanbiedt bij de overheidsdienst waar u dan een briefje moet invullen.

  Telefonische vragen komen echter niet in aanmerking binnen de procedure van het openbaarheidsdecreet. Uiteraard is het wel altijd mogelijk om telefonisch bijvoorbeeld informatiebrochures op te vragen.

  Komt uw aanvraag bij de verkeerde dienst terecht? Geen probleem: de Vlaamse instanties zijn verplicht om uw aanvraag zelf door te sturen naar de juiste instantie en u daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

  Wat moet er in de aanvraag staan?

  In de aanvraag moet duidelijk vermeld worden:

  • waarover de aanvraag gaat en om welke documenten het gaat
  • op welke manier u de documenten wilt zien
   • inzage in de documenten
   • uitleg bij de documenten
   • afschrift of kopie
  • uw naam en adres als aanvrager.

  Als uw aanvraag onvolledig is, kan (en moet) de betrokken dienst vragen de aanvraag verder te specificeren of aan te vullen.

  Moet ik vermelden waarom ik bepaalde informatie opvraag?

  Als u algemene bestuursdocumenten opvraagt, moet u geen belang kunnen aantonen. U moet wel een belang aantonen als u documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over uzelf gaan.

  Hoe wordt de aanvraag verder behandeld?

  • 1

   Registratie van de aanvraag

   Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u in principe geen ontvangstmelding. Uw aanvraag wordt wel onmiddellijk in een register bij de dienst genoteerd met de datum van ontvangst.

   U mag het register van de betrokken dienst inkijken als u dat wenst. Het register is alleen toegankelijk voor de aanvrager en alleen voor de eigen aanvraag. Om te weten of uw aanvraag wel degelijk is aangekomen, kunt u eenvoudig inzage vragen in het register. U moet daarvoor geen speciale procedure volgen.

  • 2

   Beslissing

   De leidinggevende ambtenaar van de dienst beslist over de aanvraag. U krijgt binnen 15 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk (brief, mail, fax) een antwoord:

   • De dienst kan die termijn verlengen tot 30 dagen als de info moeilijk te verzamelen is.
   • De dienst moet deze verlenging motiveren.

   Als maar een gedeelte van het dossier openbaar mag worden gemaakt:

   • moet dit meegedeeld worden in de beslissing
   • mét vermelding van de reden
   • en een overzicht van welke documenten niet zullen worden getoond. 

   Een afwijzing van de aanvraag vermeldt steeds de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de beslissing.

  • 3

   Uitvoering van de beslissing

   Het effectief inzage geven of bezorgen van de kopies gebeurt zo snel mogelijk:

   • uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag
   • 45 dagen als de termijn voor beslissing werd verlegd tot 30 dagen.

   Wanneer de openbaarheid wordt toegestaan en u inzage krijgt in documenten, stelt u in overleg met de betrokken dienst plaats en tijdstip vast. U moet voldoende tijd krijgen om de documenten te raadplegen.

  Contact

  Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur