chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantie voor beginnende werknemers die nog geen vakantierechten hebben opgebouwd

  Als u in de privésector werkt, hangt uw recht op betaalde vakantie af van het aantal dagen dat u in het kalenderjaar ervoor (het ‘vakantiedienstjaar’) hebt gewerkt. Als u in dat kalenderjaar het hele jaar hebt gewerkt, dan hebt u in uw vakantiejaar recht op de volledige vier weken betaalde vakantie. Hebt u bijvoorbeeld maar een half jaar gewerkt, dan hebt u recht op maar twee weken betaalde vakantie. Voor die vakantiedagen krijgt u ook vakantiegeld.

  Als u als pas afgestudeerde snel aan het werk bent gegaan, dan hebt u tijdens uw eerste werkjaar in principe maar weinig vakantiedagen, omdat u in het kalenderjaar daarvoor niet of weinig gewerkt hebt. Om jonge werknemers toch de kans te geven vakantie te nemen, is het systeem van de jeugdvakantie ingevoerd. U kunt, ter aanvulling van uw onvolledige recht op de gewone betaalde vakantie, ‘jeugdvakantiedagen’ krijgen, zodat u toch vier weken betaalde vakantie hebt.

  Voorwaarden

  U hebt recht op jeugdvakantiedagen als u op 31 december van het jaar dat u afstudeerde:

  • nog geen 25 jaar bent;
  • en minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebt.

  U moet werk hebben als loontrekkende en alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

   

   

  Bedrag

  Voor de jeugdvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. Dat brutoloon is begrensd op 2.148,28 euro (cijfer 2016).

  Wetgeving

  Om jeugdvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt die vinden in uw uitbetalingsinstelling of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Meer informatie

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website