Voorwaarden

U hebt recht op jeugdvakantiedagen als u op 31 december van het jaar dat u afstudeerde:

  • nog geen 25 jaar bent;
  • en minstens één maand als loontrekkende gewerkt hebt.

U moet werk hebben als loontrekkende en alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

Bedrag

Voor de jeugdvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. Dat brutoloon is begrensd op 2.297,90 euro (cijfer 2019).

Wetgeving

Om jeugdvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt die vinden in uw uitbetalingsinstelling ((opent in nieuw venster)) of uw plaatselijke RVA-kantoor ((opent in nieuw venster)).