Beroepsziekten en arbeidsongevallen

Beroepsziekte

Bij een beroepsziekte is de ziekte veroorzaakt door het werk. Een beroepsziekte ontstaat dus door de omstandigheden waaraan u blootgesteld wordt tijdens uw beroepsactiviteit. U wordt bijvoorbeeld ziek op het werk omdat u herhaaldelijk blootgesteld wordt aan lawaai of toxische dampen.

Hoe u een beroepsziektevergoeding moet aanvragen vindt u op de website van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Fedris zorgt voor de schadeloosstelling van werknemers met een beroepsziekte. Fedris beheert ook het Asbestfonds.

Meer informatie over beroepsziekten vindt u op de website socialezekerheid.be.

Arbeidsongeval

U hebt een arbeidsongeval als:

  • u een ongeval hebt op de werkplek.
  • u een ongeval hebt op weg naar of van het werk.

Elke loontrekkende is verzekerd tegen arbeidsongevallen. U moet elk arbeidsongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden, zo snel mogelijk aan uw werkgever melden, zelfs al veroorzaakt het geen werkonderbreking. Uw werkgever is verplicht dat binnen acht dagen aan zijn verzekeraar te melden. Als u denkt dat uw werkgever niet verzekerd is tegen arbeidsongevallen of als hij weigert of nalaat het ongeval aan te geven, neem dan zo snel mogelijk contact op met Fedris. Hoe u zelf een arbeidsongeval moet aangeven, vindt u op de website van Fedris.

Als u in de openbare sector werkt, is uw werkgever verantwoordelijk voor het volledige administratieve aspect van uw arbeidsongeval. Hij erkent al dan niet het arbeidsongeval en vergoedt u. In geval van betwistingen of praktische problemen, kunt u een beroep doen op Fedris.

Meer informatie over arbeidsongevallen vindt u op de website socialezekerheid.be

Publicaties

Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout ...)

Een handicap kan het gevolg zijn van een ongeval, beroepsziekte of een medische fout. In die situaties hebt u dikwijls recht op een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds. In afwachting van de definitieve schadevergoeding kan het VAPH een tegemoetkoming geven. De brochure is een toelichting bij de rol van het VAPH in dergelijke situaties.

Contact

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Adres
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
Sterrenkundelaan 1
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 272 20 00
Contactpagina
http://www.fedris.be/nl/contact
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 16:00

Asbestfonds

Adres
Asbestfonds
Sterrenkundelaan 1
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 226 62 08
Fax
02 226 62 07
E-mail
Website