Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldpunt discriminatie op het werk Meldpunt van de Vlaamse Sociale Inspectie voor inbreuken in het kader van werk en sociale economie

Meldpunt discriminatie op het werk

Hier kunt u een klacht indienen over discriminatie op het werk. Om een geval van discriminatie te melden bij het Meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie, gelden specifieke voorwaarden en procedures. Als onze diensten niet bevoegd zijn om uw klacht te behandelen, geven we die door aan de juiste instantie. Bekijk het overzicht van de overige bevoegdheden van de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie.

Uw klacht

Uw contactgegevens

Uw melding is vertrouwelijk, wij hechten veel belang aan uw privacy. Het departement WSE controleert of het uw klacht kan verwerken. Soms zijn er bijkomende gegevens nodig en dan zullen we u contacteren. Het departement WSE brengt u op de hoogte van het resultaat van uw melding.