Cijfers en onderzoek

Bevoegdheden, werking en beleid

een vergrootglas, open een vergrote weergave

Het departement Werk en Sociale Economie maakt deel uit van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, één van de elf beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het departement staat in voor de voorbereiding, opvolging, monitoring en inspectie van het beleid en de maatregelen rond werk en sociale economie, naast het beheer van het Europees Sociaal Fonds (via Europa WSE) in Vlaanderen.