Een erkenning aanvragen als kinesitherapeut voor een bijzondere beroepsbekwaamheid

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. De erkenning van de basistitel kinesitherapeut krijgt u automatisch na uw diploma. U hoeft die niet aan te vragen.

Als erkend kinesist kunt u zich nog specialiseren in zogenaamde “bijzondere beroepsbekwaamheden”. Daar vraagt u wel zelf een erkenning voor aan. Het gaat om volgende beroepsbekwaamheden:

 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie

Voorwaarden

U moet een erkend kinesist zijn en bewijzen dat u voldoende ervaring hebt in de specialisatie, een specifieke opleiding gevolgd hebt en dat u zich regelmatig hebt bijgeschoold:

 • als erkend kinesitherapeut moet u minstens een jaar praktijkervaring hebben opgedaan in het domein waarin u de erkenning aanvraagt
 • een specifieke opleiding of afstudeerrichting gevolgd hebben in de betreffende bijzondere beroepsbekwaamheid.

Dat toont u aan met deze bewijsstukken:

 1. Een bewijs van 1 jaar specifieke werkervaring (voltijdse tewerkstelling) met een verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die deze praktijkvoering heeft vastgesteld. Een gehandtekende verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager al jaren praktijkervaring heeft opgedaan in het domein waarin hij de erkenning aanvraagt. De verklaring op erewoord mag door een huisarts worden geschreven die therapieën voorschrijft voor zijn patiënten en doorverwijst naar de kinesitherapeut in kwestie. De huisarts schrijft in zijn verklaring dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft. Verklaringen opgesteld door de aanvrager zelf of door een personeelsdienst worden niet aanvaard.
 2. Een bewijs van uw basisdiploma kinesitherapie
 3. Een kopie van het diploma, het diplomasupplement en/of een getuigschrift postgraduaat - bijzondere bekwaamheid waaruit blijkt dat de gevolgde opleiding aan alle criteria voldoet:
  • met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in het domein van de pediatrische kinesitherapie;
  • met ten minste 45 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie;
  • met ten minste 42 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 18 ECTS stage in het domein van de neurologische kinesitherapie;
  • met ten minste 75 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de manuele therapie;
  • met ten minste 30 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 6 ECTS stage in het domein van de cardiovasculaire kinesitherapie;
  • met ten minste 60 ECTS opleidingsonderdelen én ten minste 12 ECTS stage in dit domein van de respiratoire kinesitherapie.

Tot 1 januari 2017 kon u een erkenning aanvragen voor een van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden via een aantal overgangsmaatregelen. Deze zijn nu afgelopen, dit betekent dat bachelorsdiploma’s, getuigschriften, bijscholingen of gevolgde privé opleidingen niet langer in aanmerking komen als bewijs van opleiding in de bijzondere beroepsbekwaamheid.

Volgende bewijsstukken moesten aangeleverd worden bij de procedure via de overgangsmaatregel:

 • een activiteitenprofiel en alle andere rechtsmiddelen om voldoende ervaring aan te tonen. Dit kon met:
  • Een gehandtekende verklaring op erewoord van een gezondheidszorgbeoefenaar die aantoont dat de aanvrager al jaren praktijkervaring heeft opgedaan in het domein waarin hij de erkenning aanvraagt. De verklaring op erewoord mag door een huisarts worden geschreven die therapieën voorschrijft voor zijn patiënten en doorverwijst naar de kinesitherapeut in kwestie. De huisarts schrijft in zijn verklaring dat de aanvrager als erkend kinesitherapeut minstens 1 jaar praktijkervaring heeft. Verklaringen opgesteld door de aanvrager zelf of door een personeelsdienst worden niet aanvaard.
  • Een verklaring van een diensthoofd in een ziekenhuisafdeling (bv pediatrische kine ) , van andere zorginstellingen (bv. neurologische kine in MS kliniek... );
  • Een afprint van verstrekte behandelingen in zelfstandige kinepraktijk, instelling... ( bv jaaroverzicht van gebruikte nomenclatuurnummers perinatale kine, psychomotorisch bilan ... )
  • Een CV met overzicht van de professionele activiteiten (per jaar, per domein). Omdat het CV een persoonlijk document is dat naar waarheid wordt ingevuld en via het e-loket elektronisch verstuurd wordt naar het agentschap, is dit een rechtsgeldig bewijs waarvoor de aanvrager de volledige verantwoordelijkheid draagt. Het CV dat per post wordt opgestuurd moet gehandtekend worden.
 • Uw specifieke opleiding toonde u aan met een diploma of getuigschrift. Of u toonde aan dat u op regelmatige basis bijscholing hebt gevolgd. Regelmatige bijscholing kan aangetoond worden met aanwezigheidsattesten van de bijscholingen of u kunt de bijscholingen vermelden op uw CV.
 • Eventuele publicaties of attesten van publicaties over de bekwaamheid die aanvaard werden, kunt u ook indienen als bewijs (bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel over de bijzondere beroepsbekwaamheid in een ‘peer-reviewed’ tijdschrift of een referentielijst met persoonlijke publicaties als hoofd- of co-auteur).

Procedure

Vraag uw erkenning aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna ‘aanmelden als burger’.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Na het indienen van uw aanvraag in het loket, krijgt u in het loket een melding dat uw aanvraag werd doorgestuurd. Een andere ontvangstbevestiging wordt er niet verstuurd. Zorg en Gezondheid controleert daarna of uw aanvraag volledig is:
  Zo niet, dan stuurt Zorg en Gezondheid een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.

 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.

 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.

 4. Krijgt u een positief advies, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Zorg en Gezondheid brengt ook het RIZIV op de hoogte van de positieve beslissing van uw erkenning. U ontvangt van het RIZIV dan een RIZIV-nummer.

 5. Een negatief advies over uw erkenningsaanvraag krijgt u aangetekend op uw domicilieadres.
  U kunt nog bezwaar indienen bij de afdeling Informatie en Zorgberoepen

  Stuur uw bezwaarbrief binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen. Aan die brief voegt u eventueel extra documenten toe waarmee u uw negatieve advies wilt weerleggen. Zorg en Gezondheid zal uw dossier opnieuw voorleggen aan de erkenningscommissie. Zorg en Gezondheid bezorgt u dan de beslissing via aangetekende brief. Is die beslissing nog steeds negatief, dan kunt u binnen de 60 dagen nog juridisch in beroep gaan bij de Raad van State.

Veelgestelde vragen

Contact

team erkenning gezondheidszorgberoepen

Adres
Agentschap Zorg en Gezondheid
team erkenning gezondheidszorgberoepen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
1700
E-mail

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Adres
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211
1150 Sint-Pieters-Woluwe
België
Telefoon
02 739 71 11
Fax
02 739 72 91
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 16:00

Raad van State

Adres
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
België
Telefoon
02 234 96 11
Website