Sollicitatieverlof

Als u ontslagen bent of zelf uw ontslag hebt ingediend, hebt u tijdens uw opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat u, met behoud van uw loon, afwezig mag zijn op het werk om ander werk te zoeken of op sollicitatiegesprek te gaan.

Voorwaarden

Hoeveel sollicitatieverlof u hebt, hangt af van uw recht op outplacementbegeleiding en van uw opzegtermijn.

  • U hebt recht op outplacementbegeleiding: in dat geval mag u tijdens uw hele opzegtermijn één dag (of twee halve dagen) per week sollicitatieverlof nemen. U moet uw outplacementbegeleiding wel tijdens uw sollicitatieverlof volgen: ze komt er dus niet bovenop.
  • U hebt geen recht op outplacementbegeleiding en u hebt een opzegtermijn van 26 weken of minder: in dat geval krijgt u tijdens uw hele opzegtermijn één dag (of twee halve dagen) sollicitatieverlof per week.
  • U hebt geen recht op outplacementbegeleiding en u hebt een opzegtermijn van meer dan 26 weken: in dat geval krijgt u tijdens de eerste weken van uw opzegtermijn een halve dag sollicitatieverlof per week. In de laatste 26 weken hebt u recht op één dag (of twee halve dagen) per week.

Deeltijdse werknemers hebben recht op sollicitatieverlof in verhouding met de duur van hun prestaties.

Procedure

Werkgever en werknemer beslissen onderling op welke dag(en) het sollicitatieverlof wordt genomen. Als er geen overeenkomst is, beslist de werknemer.

Contact

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Adres
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
België
Telefoon
02 233 41 11
Fax
02 233 44 88
E-mail
Website