Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondernemen in een landbouwbedrijf

Ondernemen in een landbouwbedrijf

Een landbouwbedrijf runnen is geen eenvoudige opdracht. Er komt heel wat bij kijken. Vaak zijn er ook grote investeringen nodig, zowel bij de opstart van het bedrijf als in latere fasen. De overheid ondersteunt de land- en tuinbouwsector met financiële steun.

VLAIO-lijn en KMO-p: vragen over investeringssteun (VLIF) doorverwijzen naar Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Een landbouwbedrijf starten of overnemen

Man snoeit plant.
© Joris Casaer

Starten in de land- en tuinbouwsector kan op twee manieren gebeuren:

  • door de overname van een bestaand bedrijf
  • door de oprichting van een nieuw bedrijf.

Door de omvang van de bedrijfsstructuur en de regelgeving komen nieuwe bedrijven alleen nog voor in de tuinbouwsector. In de landbouw vinden er vooral bedrijfsovernames plaats.

Alle actieve landbouwers moeten zich bij de overheid registreren en krijgen dan een uniek landbouwernummer. Ook elke exploitatie van een landbouwbedrijf krijgt een exploitatienummer. Met het landbouwernummer kunt u later subsidies aanvragen, een bedrijf overnemen of een verzamelaanvraag indienen.

Het centrale aanspreekpunt voor starters in de land- en tuinbouwsector is de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Daar kunnen startende landbouwers terecht met al hun vragen.

Steun bij vestiging en grote investeringen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft subsidies aan de Vlaamse land- en tuinbouwers

  • bij de opstart van hun bedrijf (vestigingssteun)
  • bij grote investeringen (investeringssteun).

Ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende bedrijven komen in aanmerking voor financiële steun.

Bedrijf in moeilijkheden

Land- of tuinbouwers die geconfronteerd worden met ernstige moeilijkheden op financieel, juridisch of psychosociaal gebied, kunnen bij de vzw Boeren op een Kruispunt terecht voor de nodige steun.