Voorwaarden

Voor de voorwaarden voor registratie en identificatie als landbouwer kunt u terecht op de website of bij de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun(opent in nieuw venster).

Procedure

Voor meer informatie over de aanvraag van een landbouwernummer of exploitatienummer, de melding van een gehele of gedeeltelijke bedrijfsovername of de stopzetting van één of meer exploitaties kunt u terecht op de website of bij de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun(opent in nieuw venster).