Om de administratieve last te beperken, wordt er een meerjarige component opgenomen in de jaarlijkse ondernemingsplannen:

  • In het eerste ondernemingsplan van een nieuwe regeerperiode wordt meer aandacht besteed aan de strategische meerjarencomponent, naar analogie met de beleidsnota van de ministers.
  • De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan.

U vindt een overzicht van de ondernemingsplannen(opent in nieuw venster) op Vlaanderen.be.

Vervanging overeenkomsten door ondernemingsplannen

Tot en met 2015 sloot de Vlaamse Regering managementovereenkomsten af met de departementen van de Vlaamse administratie en beheers- of samenwerkingsovereenkomsten met de agentschappen. In navolging van het Regeerakkoord 2014-2019 werden die overeenkomsten afgeschaft (uitgezonderd voor de VRT en De Lijn) en geïntegreerd in de ondernemingsplannen.

Meer informatie over beheersinstrumenten