Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheersinstrumenten Organisatie

Beheersinstrumenten

Op zoek naar beheersinstrumenten voor je organisatie binnen de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vind je alle informatie.

Wat?

De Vlaamse overheid heeft in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid gekozen voor een resultaatsgericht sturingsmodel. Het model gaat uit van afgelijnde verantwoordelijkheden en een politiek-administratief samenwerkingsmodel gericht op het omzetten van politieke prioriteiten in effectief beleid.

Het management van de administratie wordt daarbij geresponsabiliseerd en leggen vanuit hun autonomie verantwoording af over de resultaten. Een van de belangrijkste motieven om over te gaan tot het verzelfstandigen van overheidstaken en een grotere bewegingsruimte aan de lijnmanagers is een verhoogde flexibiliteit van de organisaties. Dat kan de efficiëntie en klantgerichtheid verhogen, maar ook innovatie stimuleren in de werking van een organisatie.

Een van de moeilijkste vragen in de verzelfstandigingspraktijk is hoe de grotere autonomie verzoend kan worden met voldoende sturing door de politieke overheid.

    Instrumenten

    De beheers- en managementovereenkomsten werden op 31 maart 2015 afgeschaft (behalve voor VRT en De Lijn) en geïntegreerd in jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component.