Voorwaarden

Er zijn 2 mogelijkheden:

Gewone leerprogramma

Als een leerling het gewone leerprogramma kan volgen, met wat extra ondersteuning, is een gemotiveerd verslag nodig. In dit verslag staat een omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.

Individueel aangepast leerprogramma

Als het gewone leerprogramma niet mogelijk is, kan een individueel aangepast leerprogramma opgesteld worden. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de afspraken over de nodige begeleiding worden dan opgenomen in een verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Procedure

Voor de leerling met extra ondersteuningsnood wordt een gemotiveerd verslag of een verslag voor het buitengewoon onderwijs opgesteld.

De school bepaalt dan samen met de ouders, het CLB en een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de vastegestelde noden in het (gemotiveerd) verslag.

Bedrag

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is gratis.