Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Om leerlingen met een beperking of leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, wordt voor alle leerlingen een specifiek zorgbeleid uitgewerkt.

Dit vervangt de vroegere GON- en ION-begeleiding. 

De aangepaste zorg bestaat uit 3 fasen:

  • basiszorg
  • verhoogde zorg
  • uitbreiding van zorg

Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan, kan een school extra ondersteuning bieden door samen te werken met een school voor buitengewoon onderwijs.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de school of het CLB.

Voorwaarden

Er zijn 2 mogelijkheden:

Gewone leerprogramma

Als een leerling het gewone leerprogramma kan volgen, met wat extra ondersteuning, is een gemotiveerd verslag nodig. In dit verslag staat een omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.

Individueel aangepast leerprogramma

Als het gewone leerprogramma niet mogelijk is, kan een individueel aangepast leerprogramma opgesteld worden. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de afspraken over de nodige begeleiding worden dan opgenomen in een verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Procedure

Voor de leerling met extra ondersteuningsnood wordt een gemotiveerd verslag of een verslag voor het buitengewoon onderwijs opgesteld.

De school bepaalt dan samen met de ouders, het CLB en een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de vastegestelde noden in het (gemotiveerd) verslag.

Kost

Ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is gratis.