Gedaan met laden. U bevindt zich op: Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Je moet geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma hoger onderwijs te behalen. Er zijn ook andere mogelijkheden.

Flexibel traject aan hogeschool of universiteit

Schrijf je voor de 1ste keer in voor een bepaalde bacheloropleiding, dan moet je inschrijven voor het standaard modeltraject met een studieomvang van 54 tot 66 studiepunten, tenzij je:

  • In samenspraak met je instelling een individueel studieprogramma samenstelt. Afhankelijk van je capaciteiten en de tijd die je aan je studie kan besteden, bepaal je zelf voor hoeveel studiepunten je je inschrijft.
  • Een bijzonder statuut hebt (zoals bijvoorbeeld van werkstudent of topsportstudent) en je met je instelling een ander traject afspreekt.

Hogescholen en universiteiten bieden ook de mogelijkheid om via flexibele trajecten een diploma te behalen. Zo kan je aan verschillende hogescholen en universiteiten:

  • Inschrijven voor begeleide zelfstudie
  • Een diploma behalen via afstandsonderwijs of e-learning
  • De lessen volgen via avond- of weekendonderwijs of gegroepeerd op 1 dag in de week
  • Een examencontract afsluiten, waarbij je enkel examens aflegt maar geen lessen volgt

De laatste jaren zijn er meer en meer studietrajecten voor werkende studenten. Met deze ‘werktrajecten’ kan je werken en studeren gemakkelijker combineren. Je vindt deze studietrajecten voor werkstudenten vinden in het hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster) door ‘Studietraject voor werkstudent’ aan te vinken. Contacteer voor meer info de hogeschool of universiteit waar je wil studeren.

Vrijstellingen

Een vrijstelling betekent dat je geen examen moet afleggen over een bepaald opleidingsonderdeel of een deel ervan.
Voor dat vrijgestelde opleidingsonderdeel ontvang je geen creditbewijs. Op het diplomasupplement vermeldt de instelling dat je voor het betrokken opleidingsonderdeel werd vrijgesteld.

Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van eerder verworven competenties (EVC) of eerder verworven kwalificaties (EVK). Het is je instelling die bepaalt of je EVC of EVK voldoet om vrijstelling voor een bepaald opleidingsonderdeel te krijgen. Als de instelling je geen vrijstelling geeft, moet zij dat motiveren.

Afstandsonderwijs (Open Universiteit)

De Open Universiteit biedt afstandsonderwijs aan voor volwassenen. Je kan er een diploma van bachelor of master behalen.

Je bent bij de Open Universiteit niet gebonden aan vaste uren of een vaste studieplaats. Je volgt de opleiding als zelfstudie. Je krijgt wel begeleiding vanuit de studiecentra.

Het studiemateriaal bestaat uit schriftelijke cursussen, aangevuld met audiovisueel materiaal en computerprogramma’s.

Vind het opleidingsaanbod op de website van de Open Universiteit. (opent in nieuw venster)

Open Universiteit is een Nederlandse instelling. Je behaalt dus een Nederlands diploma. Een toekomstige werkgever kan vragen dat je dat diploma gelijkwaardig laat verklaren met een Vlaams diploma. Daarvoor kan je terecht bij NARIC Vlaanderen.