Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerplannen

Leerplannen

Een leerplan is een overzicht van de leerstof die in een klas moet worden behandeld. Alle scholen in Vlaanderen en Brussel die erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs en Vorming zijn verplicht een door de overheid goedgekeurd leerplan te volgen. De belangrijkste voorwaarde voor goedkeuring van een leerplan is dat de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid heeft laten opstellen, er herkenbaar in aanwezig zijn.

Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en onderwijskoepels die ze opstellen. Op de websites van het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten kant u de leerplannen downloaden, afdrukken of bestellen(opent in nieuw venster).