Leerplannen opmaken is in principe een bevoegdheid van het schoolbestuur of de inrichtende macht, maar in de praktijk zijn het meestal de onderwijsnetten en onderwijskoepels die ze opstellen. Op de websites van het GO! en de koepelorganisaties van de onderwijsnetten kant u de leerplannen downloaden, afdrukken of bestellen(opent in nieuw venster).