Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afwezig in de academie

Afwezig in de academie

In de academie moet je alle lessen volgen, behalve wanneer je gewettigd afwezig bent. In het academiereglement vind je wanneer je afwezigheid gewettigd is.

Tellen ook als lessen: evaluatie-activiteiten, toonmomenten, proclamaties, lessen buiten de academie (extramurosactiviteiten)

Vrijstellingen

 • Je mag de les missen als je een vrijstelling hebt voor het vak.
 • De academie beslist over de voorwaarden van een vrijstelling.

Gewettigde afwezigheden

Je kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen. Bepaalde afwezigheden kunnen gewettigd worden.

Ziekte

Ben je ziek? Tot 4 keer per schooljaar kan je een ééndagsziekte wettigen met een schriftelijke verklaring. Ben je vaker ziek, bezorg dan een medisch attest aan de academie.

Afwezigheid gewettigd door de academie

De directeur kan je per schooljaar maximaal 3 afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard.

Afwezig wegens schoolverplichtingen

Je kan een afwezigheid wettigen met een schriftelijke verklaring die aantoont dat je omwille van een schoolactiviteit afwezig was.

Afwezig wegens beroepsverplichtingen

Een schriftelijke verklaring die aantoont dat je omwille van beroepsredenen niet aanwezig was, kan een afwezigheid wettigen.

Andere omstandigheden

Je bent ook gewettigd afwezig:

 • Bij een begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • Op feestdagen van de religie of levensbeschouwing (religieuze feestdagen)
 • Als de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is
 • Door een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Door maatregelen van de bijzonder jeugdzorg
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
 • Om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als je topkunstenstatuut A of B hebt voor het betrokken schooljaar
 • Om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie voor amateurkunstenaars
 • Bij deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs
 • Bij afwezigheid door zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken
 • Door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel binnen de academie
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

Voor deze afwezigheden bezorg je de academie een geldig afwezigheidsattest.