Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerlingenvervoer in het gewoon onderwijs

Leerlingenvervoer in het gewoon onderwijs

Er is geen globaal systeem voor leerlingenvervoer in het gewoon onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Leerlingen kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro).

De overheid voorziet in een aantal gevallen wel in een regeling ter garantie van de vrije keuze. Vrije keuze houdt in dat u als ouder binnen een redelijke afstand van uw woonplaats moet kunnen kiezen tussen een vrije of een officiële school voor uw kinderen. Is dat niet het geval, dan kunt u in aanmerking komen voor een tussenkomst van de overheid. Hoe die tussenkomst georganiseerd wordt, verschilt naargelang het onderwijsnet en het onderwijsniveau. U kunt best navragen bij de school van uw kind of u in aanmerking komt en hoe de regeling daar is.

Een gewone basis- of secundaire school kan ook zelf een schoolbus hebben: scholen of hun koepelorganisatie kunnen zelf voor gemeenschappelijk vervoer zorgen. Soms organiseert de gemeente vervoer voor alle scholen op haar grondgebied. Als u wilt weten of een school een schoolbus heeft, dan contacteert u de school zelf. Er bestaat geen lijst van scholen met een schoolbus.

Vraag na bij de school van uw keuze welke regeling daar geldt.