Als u als leerkracht gepest wordt of te maken krijgt met ongewenst gedrag, neemt u best contact op met de vertrouwenspersoon of preventieadviseur in uw school.

Als u als leerling geconfronteerd wordt met geweld, pestgedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag op school, kunt u verschillende stappen ondernemen.

  • U neemt best eerst contact op met iemand binnen de school. Dit kan een leerkracht zijn, iemand van de directie, de zorgcoördinator of een leerlingenbegeleider. Zij zullen u helpen of naar de juiste persoon doorverwijzen.
  • Als u binnen de school geen gehoor vindt, kunt u contact opnemen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)(opent in nieuw venster) dat verbonden is aan de school. In het CLB werken verschillende specialisten, o.a. maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Er zijn nog enkele externe partijen waar u terecht kunt bij problemen. Zij kunnen niet tussenkomen op de school, maar bieden wel een luisterend oor en mogelijkheden om kinderen en jongeren weerbaarder te maken.
    • Bij Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren, kunt u anoniem uw verhaal vertellen. U kunt met hen bellen, mailen of chatten.
    • Ook bij het JAC(opent in nieuw venster), het Jongeren AdviesCentrum, kunt u uw verhaal vertellen. Zij geven u bovendien praktische tips, advies en informatie. Daarnaast bieden sommige centra ook assertiviteitscursussen aan.