Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pesten op school

Pesten op school

Helaas komt het soms voor dat u op school geconfronteerd wordt met fysiek of verbaal geweld, pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Pestgedrag kan zich voordoen binnen of buiten de schoolmuren. Het kan voorkomen tussen leerlingen onderling, maar ook het personeel van de school kan betrokken zijn.

Pestgedrag neemt ook steeds vaker de vorm aan van cyberpesten, waarbij leerlingen gepest worden via sms, e-mail, Facebook of andere internettoepassingen.

Als u als leerkracht gepest wordt of te maken krijgt met ongewenst gedrag, neemt u best contact op met de vertrouwenspersoon of preventieadviseur in uw school.

Als u als leerling geconfronteerd wordt met geweld, pestgedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag op school, kunt u verschillende stappen ondernemen.

  • U neemt best eerst contact op met iemand binnen de school. Dit kan een leerkracht zijn, iemand van de directie, de zorgcoördinator of een leerlingenbegeleider. Zij zullen u helpen of naar de juiste persoon doorverwijzen.
  • Als u binnen de school geen gehoor vindt, kunt u contact opnemen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)(opent in nieuw venster) dat verbonden is aan de school. In het CLB werken verschillende specialisten, o.a. maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  • Er zijn nog enkele externe partijen waar u terecht kunt bij problemen. Zij kunnen niet tussenkomen op de school, maar bieden wel een luisterend oor en mogelijkheden om kinderen en jongeren weerbaarder te maken.
    • Bij Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren, kunt u anoniem uw verhaal vertellen. U kunt met hen bellen, mailen of chatten.
    • Ook bij het JAC(opent in nieuw venster), het Jongeren AdviesCentrum, kunt u uw verhaal vertellen. Zij geven u bovendien praktische tips, advies en informatie. Daarnaast bieden sommige centra ook assertiviteitscursussen aan.