Het is verboden te roken in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding. Het rookverbod geldt voor leerlingen, leraren, ouders en anderen, en geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals de shishapen, de e-sigaret of heatsticks.

De school moet het rookverbod en de wijze waarop er wordt opgetreden tegen overtreders, opnemen in het schoolreglement, het arbeidsreglement en in het reglement voor derden die haar infrastructuur (gebouwen en terreinen) huren of gebruiken.