Als u vragen hebt over het personeelsbeleid op school of het niet eens bent met een beslissing van uw schoolbestuur, dan moet u zich in de eerste plaats wenden tot uw werkgever zelf. Dit is het schoolbestuur of centrumbestuur.

Als u daar geen gehoor krijgt, kunt u zich ook wenden tot