Gedaan met laden. U bevindt zich op: Detachering voor leraren

Detachering voor leraren

Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden van het onderwijs kunnen tijdelijk gedetacheerd worden naar een organisatie buiten de school. Daar werken ze aan een opdracht in het belang van het onderwijs. Bijvoorbeeld:

  • in de culturele sector
  • in een milieu-educatieve organisatie
  • bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • bij een onderwijskoepel
  • in een Europese school
  • ...

U kunt het verlof wegens (bijzondere) opdracht voltijds, halftijds of deeltijds verkrijgen. De duur van uw detachering wordt afgesproken tussen uw schoolbestuur, de organisatie waar u gedetacheerd wordt en uzelf.

Als gedetacheerde blijft u werknemer van uw schoolbestuur. Uw salaris wordt dus verder uitbetaald via uw werkstation. De organisatie waar u voor werkt betaalt de volledige loonkost terug aan het ministerie. U overlegt met de organisatie waar u gaat werken over arbeidsvoorwaarden en vakantieregeling. Na afloop van de detachering keert u terug naar uw school en neemt u uw onderwijsopdracht terug op.

Er bestaat geen centrale lijst van projecten voor detachering. U moet zelf op zoek gaan. U kunt vacatures voor gedetacheerde leerkrachten vinden in de nieuwsbrief voor leraren van Klasse(opent in nieuw venster) ('Op donderdag'), de leerkrachtendatabank van de VDAB(opent in nieuw venster), vakbondskrantjes, op de websites en in de (personeels)bladen van de onderwijsnetten en -koepels, bij de diocesane diensten van het katholiek onderwijs, ...

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de organisatie waarbij u solliciteert (of al werkt), bij uw schoolbestuur of bij de Cel Detacheringen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.