Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen

Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen

De onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan. Ook voor de opmaak van een beheersplan kunt u een onderzoekspremie krijgen.

U kunt een onderzoekspremie krijgen voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die nog niet uitgevoerd zijn of waarmee u start nadat de premie is toegekend.

Procedure

Premieaanvraag

Als u onderzoek plant over beschermde goederen of goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan, dan kunt u de onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek aanvragen via het digitaal loket(opent in nieuw venster). Hiervoor hebt u een eID of federaal token nodig. Hebt u geen eID of token? Dan kunt u het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie(Word bestand) gebruiken. Onroerend Erfgoed behandelt uw aanvraag binnen een termijn van 90 dagen.

Start u met de opmaak van een beheersplan(opent in nieuw venster), vul dan het aanvraagformulier voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan(opent in nieuw venster) in.

Als premienemer moet u in alle externe communicatie over het onderzoek aangeven dat u een onderzoekspremie hebt ontvangen.

Uitbetaling

Een onderzoekspremie wordt uitbetaald op basis van de evaluatie van een beheersplan of op basis van een correct uitgevoerd onderzoek. U vraagt de uitbetaling aan binnen de 2 jaar na de toekenning van de premie. Op gemotiveerd verzoek kunt u die termijn één keer laten verlengen.

De uitbetalingsprocedure start u met het indienen van:

Na afloop stelt u de onderzoeksresultaten of het beheersplan publiek beschikbaar.

Bedrag

Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming, met een maximum van 25.000 euro. De btw is niet betoelaagbaar en zal niet in aanmerking genomen worden bij berekening van de premie.

Regelgeving

Decreet van 12 juli 2013 (Onroerenderfgoeddecreet) - BVR van 16 mei 2014 (Onroerenderfgoedbesluit)
Hoofdstuk 11 - premies