Wat is een ecovallei?

Bij een ecovallei loopt het landschap gewoon door onder de weg en wordt zo minimaal verstoord. Het is de hoger gelegen weg die wordt aangepast. Denk bijvoorbeeld aan een brug op pijlers (viaduct) waaronder de natuur, eventueel met rivier en zijn natuurlijke vallei, doorloopt. Het is belangrijk dat de onderdoorgang breed genoeg is zodat verschillende dieren, klein en groot, de ecovallei kunnen gebruiken.

Geleiding en inrichting

Aanvullende geleidende maatregelen, zoals een ecoraster, stronkenwallen, oeverstroken…, kunnen nodig zijn voor de optimale werking van de ecovallei. Op plaatsen onder de brug waar weinig zonlicht valt, zullen planten moeilijk of niet groeien. Daar is het aanbrengen van bijvoorbeeld een aanvullende stronkenwal noodzakelijk zodat ook kleinere dieren de doorgang kunnen gebruiken.

Welke dieren passeren er?

In principe kunnen alle dieren een ecovallei gebruiken. Sommige soorten zijn afhankelijk van een bepaalde vegetatie of de aanwezigheid van water. Andere dieren zoals reptielen zullen de koudste plaatsen van de onderdoorgang vermijden.

Op ecopedia.be vindt u meer informatie over deze diersoorten ((opent in nieuw venster)).