Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontsnippering

Ontsnippering

Een weg is een gevaarlijke hindernis voor veel dieren. Elk jaar worden talloze grote en kleine dieren doodgereden. Ook voor weggebruikers kunnen overstekende dieren gevaarlijk zijn. Ontsnipperingsmaatregelen verbinden de doorgesneden leefgebieden van de dieren opnieuw met elkaar.

Maatregelen en projecten

Er bestaan verschillende types ontsnipperende maatregelen, afhankelijk van de aanwezige dieren, de te verbinden leefgebieden en de hindernissen. Naast technische maatregelen, maakt ook ecologisch bermbeheer(opent in nieuw venster) migratie mogelijk tussen verschillende natuurrijke gebieden.

Om versnippering tegen te gaan, zet de Vlaamse overheid in op een onderbouwd meerjarenprogramma: het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Het VAPEO geeft in de periode 2019-2024 uitvoering aan 15 projecten langs gewestwegen die de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden.

Kaart ontsnipperingsmaatregelen

Overzicht van uitgevoerde en geplande ontsnipperingsmaatregelen aan gewestwegen.

Weergave
Kaart

Registratie van knelpunten en aangereden dieren

Heel wat dieren sneuvelen in het verkeer. Daarom is het belangrijk om knelpunten in kaart te brengen om zo gepaste maatregelen te kunnen nemen. U kunt daarbij helpen door zelf slachtoffers van aanrijdingen of knelpunten te registreren.

Vademecums, leidraden en studies

Aan een ontsnipperingsmaatregel gaat eerst een studie vooraf. Aan de hand van leidraden wordt een goed beheer van de maatregel voorzien. Ten slotte volgt er een monitoringsstudie om te evalueren of dieren gebruik maken van de maatregel.