Voorwaarden

Iedereen kan meewerken aan het onderzoek door waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers online te melden.

Procedure

Via dierenonderdewielen.be(opent in nieuw venster) kunt u (nadat u een account hebt aangemaakt) laten weten waar u een dood of gewond dier langs de weg hebt aangetroffen. U kunt de slachtoffers ook registreren via een app:

Wie dat wil, kan ook een bepaald traject regelmatig controleren op de aanwezigheid van verkeersslachtoffers. De ingezamelde kennis kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.