Voorwaarden

Iedereen kan meewerken aan het onderzoek door waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers online te melden.

Procedure

Via dierenonderdewielen.be ((opent in nieuw venster)) kunt u (nadat u een account hebt aangemaakt) laten weten waar u een dood of gewond dier langs de weg hebt aangetroffen.

Wie dat wil, kan ook een bepaald traject regelmatig controleren op de aanwezigheid van verkeersslachtoffers. De ingezamelde kennis kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.