Voorwaarden

Met het project ‘Dieren onder de wielen’ voeren de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen een onderzoek uit naar dierlijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen.

Iedereen kan meewerken aan het onderzoek door waarnemingen van dierlijke verkeersslachtoffers online te melden.

Procedure

Via dierenonderdewielen.be ((opent in nieuw venster)) kunt u (nadat u een account hebt aangemaakt) laten weten waar u een dood of gewond dier langs de weg hebt aangetroffen. U kunt de slachtoffers ook registreren via een app:

Wie dat wil, kan ook een bepaald traject regelmatig controleren op de aanwezigheid van verkeersslachtoffers. De ingezamelde kennis kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.