Gedaan met laden. U bevindt zich op: VAPEO - Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering

VAPEO - Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering

Om versnippering van de leefgebieden van dieren tegen te gaan, zet de Vlaamse overheid in op een onderbouwd meerjarenprogramma: het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). 

Waarom is ontsnippering belangrijk?

Ecologische ontsnippering verbindt leefgebieden van in het wild voorkomende dieren via ontsnipperende maatregelen of veilige oversteekplekken.

België heeft binnen Europa één van de hoogste bevolkingsdichtheden, een hoge graad van bedrijvigheid en het tweede meest verdichte wegennetwerk. Bij de aanleg van deze wegen is leefgebied van planten en dieren verloren gegaan. Hun leefgebieden zijn in steeds kleinere, geïsoleerde stukken opgedeeld. Ook waterwegen, spoorwegen en lintbebouwing zorgen voor hindernissen voor dieren.

De overlevingskansen van wilde soorten staan hierdoor erg onder druk. Bovendien blijkt uit tien jaar monitoring door het project Dieren onder de wielen dat jaarlijks zo’n 5 miljoen wilde dieren sterven op de Vlaamse wegen.

Door ecologisch te ontsnipperen krijgen deze dieren opnieuw meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen, en vinden ze makkelijker een geschikte partner. De kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- en treinverkeer of door verdrinking neemt ook af.

Wat doet VAPEO?

De Vlaamse overheid zet in op een onderbouwd meerjarenprogramma. In september 2020 is het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen) goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) levert wetenschappelijke ondersteuning.

Het VAPEO geeft in de periode 2019-2024 uitvoering aan 15 prioritaire knelpunten, of het werkt aan de verdere onderbouwing van complexe projecten. Het gaat niet om een strikte lijst van projecten, maar om een rollend programma.

Alle gekende knelpunten langs gewest- en snelwegen worden opgenomen in een ontsnipperingsdatabank en krijgen een score aan de hand van ecologische criteria en haalbaarheidscriteria. Een project dat hoog scoort, kan alsnog opgenomen worden in de lijst met uit te voeren knelpunten.

ProvincieWat Meer uitleg
LimburgEcobrug N75 (Dilsen-Stokkem)

Aanleg nieuwe ecobrug - gekoppeld aan conceptnota N75 (RLKM)

LimburgEcovallei met medegebruik N771 t.h.v. Bergerven (Dilsen-Stokkem)

Inrichting ecovallei met fietsverbinding - gekoppeld aan Natuurinrichtingsproject Bergerven

LimburgEcovallei N76 t.h.v. Zwartberg (Oudsbergen)

Aanleg nieuwe ecobrug of ecotunnel - gekoppeld aan Masterplan 20-40 NPHK

LimburgEcoduct E314 (Zonhoven) Aanleg nieuw ecoduct - gekoppeld aan Ecologisch herstel en verbinding Den Teut - Tenhaagdoornheide
LimburgEcoduct N71 (Mol-Lommel) Aanleg ecoduct Waaltjesbos - gekoppeld aan ontsnippering Bosland en SBP gladde slang
AntwerpenBermbrug E19/HSL t.h.v. Peerdsbos door Infrabel (Schoten)Vervangen bestaande brug in slechte staat door bermbrug - gekoppeld aan ontsnipperingsstudie E19 (noorden van Antwerpen)
AntwerpenBermbruggen E34/E313 (Zoersel -Lille)Ombouwen bestaande bruggen tot bermbruggen
AntwerpenEcotunnel met medegebruik E19/A1 (Mechelen)Aanleg ecotunnel met medegebruik - gekoppeld aan ontsnipperingsstudie E19 (zuiden van Antwerpen)
Vlaams-BrabantEcoduct met medegebruik R0/E19 t.h.v. Hallerbos (Halle)

Vervangen bestaande brug door ecoduct met medegebruik - gekoppeld aan Plan Boommarter

Vlaams-Brabant

Ecoduct N253 (Huldenberg-Neerijse)

Aanleg ecoduct - gekoppeld aan landinrichtingsproject Plateau van Moorsel
Vlaams-BrabantBermbrug E40 (Bertem)Ombouwen bestaande brug tot bermbrug - als verbinding tussen 2 SBZ
Vlaams-BrabantEcoduct met medegebruik A12 (Meise)

Aanleg ecoduct

Oost-VlaanderenBermbrug E17 (Waasmunster))

Ombouwen bestaande brug tot bermbrug - gekoppeld aan soortenbeschermingsproject vleermuizen Waasland

West-VlaanderenEcotunnel met medegebruik E403 t.h.v. Preshoekstraat (Lauwe)Ombouwen bestaande tunnel tot ecotunnel
Algemeen Voorbereidend onderzoek, monitoring, beheer en onderhoud, communicatie,…

Overzicht ontsnipperingsmaatregelen

Overzicht van uitgevoerde en geplande ontsnipperingsmaatregelen aan gewestwegen.

Weergave
Kaart