Gedaan met laden. U bevindt zich op: Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Nieuw ecoduct garandeert veilige oversteek Brusselse Ring voor mens en dier

Nu de omgevingsvergunning is afgeleverd, staan alle lichten op groen om in Halle een ecoduct over de Brusselse Ring ter hoogte van het Hallerbos te bouwen. Het leefgebied van de dieren in het Hallerbos wordt daarmee een pak groter. De constructie komt in de plaats van de huidige brug over de Brusselse Ring. Niet alleen dieren, ook wandelaars en fietsers zullen veilig de andere kant van het bos kunnen bereiken. De werken starten in de loop van volgend jaar. Volgens de huidige planning is het ecoduct in 2025 klaar voor gebruik.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vlaanderen is een heel dichtbevolkte regio met een van de dichtste wegennetten in Europa. Om plaats te maken voor wegen en woningen is de natuur in Vlaanderen historisch versnipperd. Met het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) willen we een versnelling hoger schakelen om onze natuurkernen opnieuw te verbinden en ecosystemen te herstellen. Jaarlijks worden in onze regio zo’n vijf miljoen dieren doodgereden en dan spreek ik nog niet over menselijk leed door aanrijdingen met dieren. Hoog tijd om die bedenkelijke statistiek een halt toe te roepen.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vult aan: “Ecoducten en andere ontsnipperingsmaatregelen zoals ecotunnels, elektronische wildwaarschuwingssystemen en ecorasters zijn inderdaad broodnodig om de verkeersveiligheid voor mens en dier te verbeteren. Het VAPEO is een rollend vijfjarenprogramma dat we jaarlijks actualiseren. Zo spelen we handig in op nieuwe mogelijkheden die zich aandienen of op acute knelpunten die een snelle uitvoering vragen. We voorzien voor het VAPEO (deel 1 - wegen) vijftig miljoen euro. Dat budget gaat naar voorbereidende studies en/of de bouw van 15 infrastructuurwerken, ondersteunende instrumenten en communicatie.”

Ecologisch kwetsbaar

Het Hallerbos(opent in nieuw venster) dat wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), ligt ten zuiden van Brussel op de taalgrens. De Brusselse Ring doorsnijdt de zuidwestelijke flank. Het Hallerbos staat bekend om de spectaculaire bloei van boshyacinten in het voorjaar. Met zijn ruim 622 hectare vormt het een belangrijk leefgebied voor dier- en plantensoorten.

Een grootschalig ecologisch onderzoek(opent in nieuw venster) in opdracht van het Departement Omgeving, toont de aanwezigheid van zeker 275 diersoorten. Opvallend is ook het grote verschil in aantal diersoorten tussen beide zijden van de Brusselse Ring. Dat komt omdat de Ring een belangrijke hindernis voor uitwisseling vormt, wat het gebied ecologisch kwetsbaar maakt. Dankzij een ecoduct kunnen de dieren zich veilig verplaatsen en vergroot hun leefgebied.

Voor mens en dier

De voorbereidingen van een nieuw ecoduct op de plaats van de huidige brug over de Vlasmarktdreef zijn volop aan de gang. Visualisaties geven alvast een mooi beeld van de toekomstige constructie. Die wordt vijfenzestig meter breed en biedt zowel ruimte voor dieren als voor zachte recreatie. Aan de zuidoostkant komt een pad van vijf meter breed voor voetgangers en fietsers. De overige zestig meter is voor de dieren. Het ontwerp voorziet dat die zich in alle rust kunnen verplaatsen. Door aarden wallen van bijna drie meter hoog zullen ze weinig last hebben van het wegverkeer. De bomen die voor de bouw moeten worden gekapt, krijgen een nieuw leven als natuurlijke afscheiding tussen mens en dier. Het wandel- en fietspad loopt in een bocht naar het ecoduct toe zodat een brede aanloopzone vrij blijft voor de dieren.

Klaar voor gebruik in 2025

Nu de omgevingsvergunning werd afgeleverd, kan de bouw van het ecoduct vorm krijgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft begin augustus 2022 de openbare aanbesteding uitgeschreven om in het najaar een geschikte bouwaannemer te selecteren. De planning houdt rekening met het broedseizoen tussen 1 april tot 30 juni. Dan mag niet intensief in het bos worden gewerkt. Daarom zullen de werken waarschijnlijk meteen na het bouwverlof van 2023 starten. In een eerste fase wordt de huidige brug afgebroken waarvoor de snelweg één nacht volledig moet worden afgesloten. Zodra die datum bekend is, brengt Wegen en Verkeer iedereen daarvan op de hoogte. In een tweede fase volgt de bouw van de nieuwe constructie. Wegen en Verkeer zal ook de werken opvolgen. Volgens de huidige planning zal het ecoduct in 2025 klaar zijn voor gebruik.

Kers op de taart

De bouw van het ecoduct past mooi binnen het Plan Boommarter(opent in nieuw venster), een vruchtbaar samenwerkingsverband tussen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, stad Halle, ANB en Natuurpunt. Al jaren nemen de partners van Plan Boommarter initiatieven om de natuur ten zuiden van Halle te versterken. Ze plantten hagen, boomgaarden en struiken, legden poelen aan en kochten strategische gronden nabij het Hallerbos. Het bos vergrootte daarmee de afgelopen twintig jaar met tien procent. Plan Boommarter verbindt het Hallerbos ook met kleinere bossen in de buurt en streeft zo naar een samenhangend groengebied van 2.000 hectare. Het ecoduct vormt de kers op de taart. De constructie is ook een belangrijk gegeven in het bredere plan om Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos uit te bouwen als Nationaal Park Brabantse Wouden(opent in nieuw venster).

Ontsnippering

Het ecoduct Hallerbos is het zevende ecoduct dat in Vlaanderen vorm krijgt. Het past in het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) dat twee jaar geleden van start ging. De werken worden gefinancierd door de Europese Unie (NextGenerationEU) in het kader van het project Vlaamse veerkracht VV105 (ontsnipperen Vlaams landschap).