Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gecombineerde ecotunnel

Gecombineerde ecotunnel

Ecotunnels op plaatsen met hoge natuurwaarden zijn best strikt voorbehouden voor natuur. Het is echter ook mogelijk om een doorgang onder een weg voor zowel dieren als mensen in te richten. Er is dan een aparte strook voor dieren én een strook voor wandelaars, fietsers, ruiters of lokaal verkeer.

Hoe wordt een gecombineerde ecotunnel gebouwd?

Gecombineerde ecotunnels zijn vooral zinvol in situaties met weinig en traag verkeer.

Meestal wordt een bestaande tunnel of onderdoorgang omgevormd tot ecotunnel. Een deel van de wegverharding wordt vervangen door een laag aarde met grassen en kruiden.

Inrichting en geleiding

In een gecombineerde ecotunnel worden aparte stroken voorzien voor mens en dier. Die stroken worden van elkaar gescheiden door bijvoorbeeld stronkenwallen, takkenrillen, houtstapels… Dat maakt het gebruik voor de dieren aantrekkelijker.

De voor de mens toegankelijke strook bevindt zich bij voorkeur aan één kant van de tunnel. Zo blijft het aan de andere zijde voldoende rustig voor de dieren. De onverharde strook moet naadloos aansluiten op de groenzones aan beide kanten van de tunnel. Ecorasters moeten ervoor zorgen dat dieren de onderdoorgang vinden.

Welke dieren passeren er?

Welke dieren een gecombineerde ecotunnel gebruiken, is sterk afhankelijk van de inrichting en de breedte van de tunnel. Hoe breder de natuurzone en hoe minder verstoring door de medegebruikers, hoe meer dieren er gebruik van zullen maken. Dieren of mensen zullen elkaar zelden storen doordat dieren de tunnel vooral ’s nachts gebruiken en mensen vooral overdag.