Gedaan met laden. U bevindt zich op: Begeleider- animator voor bejaarden

Begeleider- animator voor bejaarden

Opleidingsverstrekker
CVO - centra voor volwassenenonderwijs of CBE - centra voor basiseducatie
Registratienummer
ODB-Y00267
Geregistreerd
op: 1 september 2019

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof
 • Vlaams opleidingskrediet

Aantal uren: 2.080 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Extra informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=vwo&studie=741opent in nieuw venster

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Opleidingskrediet: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat als u hooggeschoold bent (graduaats-, bachelor- of masterdiploma), u deze opleiding enkel mag volgen als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

 • Vlaams opleidingsverlof: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding van het volwassenenonderwijs geeft enkel recht op Vlaams opleidingsverlof als de opleiding leidt tot uw eerste diploma secundair onderwijs. Heeft u al een diploma secundair onderwijs? Dan kan u deze opleiding enkel volgen met VOV als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Modules

 • Gesuperviseerde Beroepspraktijk 1 | ODB-Y00267-001 | 80 uur
 • Creatief agogisch werken via beelden | ODB-Y00267-010 | 40 uur
 • Creatief agogisch werken via muziek en klank | ODB-Y00267-011 | 40 uur
 • Methodische werkbegeleiding en supervisie 2 | ODB-Y00267-012 | 20 uur
 • Samenwerkingsvaardigheden | ODB-Y00267-013 | 40 uur
 • Verzorgen, veiligheid en gezondheid | ODB-Y00267-014 | 40 uur
 • Geronto-agogische vaardigheden | ODB-Y00267-015 | 40 uur
 • Woon- en leefklimaat | ODB-Y00267-016 | 40 uur
 • Begeleiden van leerprocessen bij personen met leer- of ontwikkelingsstoornissen | ODB-Y00267-017 | 40 uur
 • Observeren en rapporteren | ODB-Y00267-018 | 40 uur
 • Zorg voor het levenseinde | ODB-Y00267-019 | 40 uur
 • Psychologie van het ouder worden | ODB-Y00267-002 | 40 uur
 • Communicatieve vaardigheden | ODB-Y00267-020 | 40 uur
 • Werken met groepen | ODB-Y00267-021 | 40 uur
 • Gesuperviseerde Beroepspraktijk 3 | ODB-Y00267-022 | 80 uur
 • Mentor op de werkvloer | ODB-Y00267-023 | 80 uur
 • Creatief agogisch werken via lichaamsgebonden benaderingswijzen | ODB-Y00267-024 | 40 uur
 • Professioneel en kwaliteitsvol handelen | ODB-Y00267-025 | 40 uur
 • Omgaan met diversiteit | ODB-Y00267-026 | 40 uur
 • Methodische werkbegeleiding en supervisie 1 | ODB-Y00267-027 | 20 uur
 • Gesuperviseerde Beroepspraktijk 6 | ODB-Y00267-028 | 80 uur
 • Creatief agogisch werken via drama | ODB-Y00267-029 | 40 uur
 • Communicatief gedrag | ODB-Y00267-003 | 40 uur
 • Methodische werkbegeleiding en supervisie 3 | ODB-Y00267-030 | 20 uur
 • Gesuperviseerde Beroepspraktijk 4 | ODB-Y00267-031 | 80 uur
 • Begeleiden van individuele leerprocessen | ODB-Y00267-032 | 40 uur
 • Leerstijlen en leerprocessen | ODB-Y00267-033 | 40 uur
 • Actuele tendensen in de ouderenzorg deel1 | ODB-Y00267-034 | 40 uur
 • Expressieve vaardigheden | ODB-Y00267-035 | 40 uur
 • Psychopathologie | ODB-Y00267-036 | 40 uur
 • ICT | ODB-Y00267-037 | 40 uur
 • Sociaal-emotioneel begeleiden | ODB-Y00267-038 | 40 uur
 • Gesuperviseerde Beroepspraktijk 5 | ODB-Y00267-039 | 80 uur
 • Deontologisch en ethisch handelen | ODB-Y00267-004 | 40 uur
 • Motorisch-visuele communicatievormen | ODB-Y00267-040 | 80 uur
 • Methodisch handelen in de organisatie | ODB-Y00267-041 | 40 uur
 • Actuele tendensen in de ouderenzorg deel2 | ODB-Y00267-042 | 40 uur
 • Communicatieve hulpmiddelen | ODB-Y00267-043 | 40 uur
 • Methodische werkbegeleiding en supervisie 4 | ODB-Y00267-044 | 20 uur
 • Biologische aspecten van het ouder worden | ODB-Y00267-045 | 40 uur
 • Begeleiden van personen met dementie | ODB-Y00267-046 | 40 uur
 • Creatief agogisch werken via bewegingsexpressie | ODB-Y00267-047 | 40 uur
 • Methodische werkbegeleiding en supervisie 6 | ODB-Y00267-005 | 20 uur
 • Methodische werkbegeleiding en supervisie 5 | ODB-Y00267-006 | 20 uur
 • Zorg voor de cliënt en zijn context | ODB-Y00267-007 | 40 uur
 • Bijzondere geronto-agogische vaardigheden | ODB-Y00267-008 | 40 uur
 • Gesuperviseerde Beroepspraktijk 2 | ODB-Y00267-009 | 80 uur

Inhoud van de opleiding

In het opleidingsprofiel vind je info over de inhoud van de opleiding en de modules.(opent in nieuw venster)https://www.kwalificatiesencurriculum.be/volwassenenonderwijs(opent in nieuw venster)Voor meer info over de organisatie van de opleiding kijk je best naar de websites van de verschillende centra die deze opleiding inrichten.