Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: ja

Extra informatie: https://www.volta-org.be/sites/default/files/2022-12/Blended_learning_installateur_dirigent_van_energiestromen_0.pdf(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Werknemers in de elektrotechnische sector die actief zijn in de residentiële sector

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

Uit de competentieprognose blijkt dat energie-efficiëntie in woningen gepaard gaat met de introductie van nieuwe technologieën en een toenemende integratie van technieken.
De vraag naar complexere systemen stijgt voor de elektrotechnisch installateur. Om mee te gaan in deze snel veranderende markt, zal je je als installateur in slimme installaties moeten verdiepen.
Dit vergt een brede achtergrondkennis in de technologieën die vandaag en morgen gangbaar zijn in een woning.

Doelstelling:
• Vragen en noden van de klant begrijpen.
• Richting geven bij de selectie van duurzame technologische oplossingen.
• Efficiënt energiebeheer installeren.

Inhoud:
Dit is een blended leertraject waarbij je kennis vergaart om energietechnologieën in een woning slim aan te sturen via een energiemanagementsysteem. Je krijgt toegang tot volgende digitale modules:
• Introductie tot ventilatie.
• Introductie tot warmtepompen.
• Energiebeheer in een woning.
• Thuisnetwerk TCP/IP en CEMS.
• Stationaire batterijsystemen.
• Laadinfrastructuur.

Nadat je deze modules volledig hebt doorlopen kan je deelnemen aan de Workshop CEMS en digitale meter.
Meer info over de inhoud vind je in de respectievelijk fiches van de verschillende modules op onze website: https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-competentiebeleid/opleidingen/volta-opleidingen-1(opent in nieuw venster)