Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 35 uur

Extra informatie: https://www.dp-institute.eu/nl/opleidingen/data-protection-officer-certificatie-training/

Doelgroep

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor zowel externe consultants die zich willen verdiepen in de actuele problematiek van de GDPR (AVG) als interne bedrijfsmedewerkers (zoals o.a. verantwoordelijken informatiebeveiliging, compliance managers, security managers, advocaten, bedrijfsjuristen, auditors, IT managers, risk managers, controllers, data managers en IT specialisten) die de rol van Data Protection Officer (DPO) in de praktijk wensen op te nemen of die zich wensen te bekwamen in de wereld van data privacy.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden opleidingsincentives

    Voor het Vlaamse opleidingsverlof (opent in nieuw venster), Vlaamse opleidingskrediet (opent in nieuw venster) en opleidingscheques (opent in nieuw venster) gelden verschillende voorwaarden, bijvoorbeeld plaats tewerkstelling, opleidingsniveau, ... Kijk goed na of u voldoet aan de voorwaarde van de specifieke opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken.

  • Opleidingscheques: beperking opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u volgen met opleidingscheques. Hou er wel rekening mee dat als u hooggeschoold bent (graduaats-, bachelor- of masterdiploma), dit enkel kan indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’.

Inhoud van de opleiding

Deze 5-daagse training bereidt u voor op de functie van Data Protection Officer voor uw bedrijf. We geven een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze cursus praktische thema’s zoals het uitvoeren van risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan. Dit alles passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. We bespreken het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren u op een praktische manier technieken aan om uw rol met glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatie-examen.

Dag 1
Kennismaking met de deelnemers
Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de cursus
Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen
Historiek wetgeving privacy
Begrippen en toepassingsgebied GDPR, definities
Toelaatbaarheid
Bijzondere categorieën
Beginselen van de GDPR

Dag 2
Rechten van de betrokkene
Verplichtingen van de verantwoordelijke
Beveiliging, melding datalekken
Doorgifte derde landen, internationale organisaties
Definitie en taken DPO
Toezicht, handhaving, beroep, sancties

Dag 3
Toepassingen van de GDPR in de praktijk
Technische en organisatorische maatregelen
Adviezen en rechtspraak
Data Protection by Design en by Default
ISO27000 en risk management
Versleuteling

Dag 4
Toepassingen van de GDPR in de praktijk
Register van verwerkingsactiviteiten
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Inbreuken

Dag 5
Samenwerken en gezag
Samenvatten van de leerstof
Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
Examen in de namiddag: duurtijd: 2u30, examenvorm: 72 multiple choice vragen, 1 mondeling toe te lichten casus en 1 schriftelijke casus