Gedaan met laden. U bevindt zich op: Data Protection Officer Certificatie Training

Data Protection Officer Certificatie Training

Opleidingsverstrekker
DATA PROTECTION INSTITUTE
Registratienummer
ODB-1000012
Geregistreerd
op: 1 september 2019

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 35 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Extra informatie: https://www.dp-institute.eu/nl/opleidingen/data-protection-officer-certificatie-training/opent in nieuw venster

Doelgroep

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor zowel externe consultants die zich willen verdiepen in de actuele problematiek van de GDPR (AVG) als interne bedrijfsmedewerkers (zoals o.a. verantwoordelijken informatiebeveiliging, compliance managers, security managers, advocaten, bedrijfsjuristen, auditors, IT managers, risk managers, controllers, data managers en IT specialisten) die de rol van Data Protection Officer (DPO) in de praktijk wensen op te nemen of die zich wensen te bekwamen in de wereld van data privacy.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Deze 5-daagse training bereidt u voor op de functie van Data Protection Officer voor uw bedrijf. We geven een overzicht van de gangbare en nieuwe wetgeving inzake gegevensverwerking, de General Data Protection Regulation. Verder wordt de taak van Data Protection Officer in detail uitgelegd. We behandelen tijdens deze cursus praktische thema’s zoals het uitvoeren van risico-analyses, de toepassing van cryptografie, het opstellen van een veiligheidsbeleid en het waken over het veiligheidsplan. Dit alles passen we tijdens deze opleiding toe aan de hand van verschillende praktijkcases. We bespreken het verwerken van persoonsgegevens in verschillende bedrijfsprocessen zoals personeelsbeheer en direct marketing. We leren u op een praktische manier technieken aan om uw rol met glans te kunnen uitvoeren. Deze opleiding wordt afgesloten met een certificatie-examen.

Dag 1
Kennismaking met de deelnemers
Bespreken van de verwachtingen en doornemen van een aantal praktische afspraken tijdens de cursus
Uitleg en toelichting over gebruik cursusmateriaal en examen
Historiek wetgeving privacy
Begrippen en toepassingsgebied GDPR, definities
Toelaatbaarheid
Bijzondere categorieën
Beginselen van de GDPR

Dag 2
Rechten van de betrokkene
Verplichtingen van de verantwoordelijke
Beveiliging, melding datalekken
Doorgifte derde landen, internationale organisaties
Definitie en taken DPO
Toezicht, handhaving, beroep, sancties

Dag 3
Toepassingen van de GDPR in de praktijk
Technische en organisatorische maatregelen
Adviezen en rechtspraak
Data Protection by Design en by Default
ISO27000 en risk management
Versleuteling

Dag 4
Toepassingen van de GDPR in de praktijk
Register van verwerkingsactiviteiten
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Inbreuken

Dag 5
Samenwerken en gezag
Samenvatten van de leerstof
Beantwoorden van eventuele vragen in verband met de studiestof voor het examen
Examen in de namiddag: duurtijd: 2u30, examenvorm: 72 multiple choice vragen, 1 mondeling toe te lichten casus en 1 schriftelijke casus