Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal studiepunten: 6

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-class-data-science-for-business/(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor zakelijke en IT-professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bedrijfs- en IT-strategieën en waardecreatie uit investeringen met IT-ondersteuning.

Potentiële deelnemers hebben de volgende functies: leidinggevenden op C-niveau, IT-directeur / manager, programma- en portfoliomanager, Chief Data / Analytics Officer, (Chief) Information Security Officer (CISO), Data Protection Officer (DPO), Security Manager, Governance, Risk and Compliance (GRC) -functionaris, programma- / projectmanager, bedrijfsanalist, enz.

Deelnemers zijn actief in verschillende soorten organisaties zoals advies- en auditkantoren, IT-dienstverleners, maakindustrie, gezondheidszorg, overheidsorganisaties, media, energie & transport, etc.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Het programma bestaat uit 4 hoofdstukken, die allemaal specifieke onderwerpen behandelen. In elk hoofdstuk worden modellen en concepten uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van cases en oefeningen. Alle sessies in de klas zullen zeer interactief zijn, met veel aandacht voor het delen van ervaringen en uitdagende ideeën.

Deel1: Data Science Applications in Business

Inleiding tot data science en kunstmatige intelligentie
Toepassingen in marketing, HR, financiën, risico en marketing
De concepten van overfitting en leren
Deel 2: Data Science technologies

Het bouwen van voorspellende modellen op basis van data met beslissingsbomen
Hoe een data science-model te evalueren: van nauwkeurigheid tot winstcurven
Aanbevolen systemen
Deel 3: Hands-on session using data

Modellen bouwen met open source tools (Weka, Python)
Gegevens visualiseren en modellen evalueren
Deel 4: Recent trends

Het belang van ethische gegevenswetenschap voor bedrijven: concepten en waarschuwende verhalen
Deep learning als een gamechanger in beeld- en spraakherkenning
Potentiële valkuilen bij data science-projecten
De toekomst van data science in het bedrijfsleven

Na deelname aan dit programma hebben deelnemers de volgende professionele vaardigheden verder ontwikkeld:

Je bent in staat om een data science strategie te ontwikkelen in lijn met je bedrijfsstrategie;
Je begrijpt de prestatie-impact van data science-initiatieven;
Je kunt de kansen en risico's voor bedrijfswaarde van het bedrijf op het gebied van gegevenswetenschap identificeren en communiceren;
Je hebt een uitgebreid overzicht en begrip gekregen van data science concepten, technieken en toepassingen in verschillende bedrijfsdomeinen;
Je kunt potentiële ethische zorgen identificeren bij het toepassen van data science in het bedrijfsleven.