Gedaan met laden. U bevindt zich op: De rol van het cpbw bij arbeidsongevallen 2024-2025

De rol van het cpbw bij arbeidsongevallen 2024-2025

Opleidingsverstrekker
Vorming en Actie
Registratienummer
ODB-V00502
Geregistreerd
op: 11 juni 2024

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Leden van het ABVV die (ten minste) de eerste drie basismodules voltooid hebben, en een mandaat hebben in het CPBW.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Veiligheid en preventie op de werkvloer moeten regelmatig bijgesteld worden. Eventuele lichte en zware ongevallen moeten kritisch bekeken worden. Een arbeidsongevallenonderzoek wordt samen met werknemers verricht, met als doelstelling om in de toekomst gelijkaardige ongevallen te vookomen. De feitenboom en de risico-analyses moeten een duidelijk beeld over het ongeval geven om maatregelen te nemen om in de toekomst dergelijke ongevallen te vermijden.

De rol van het CPBW hierin is groot. Om hier een mandaat als vakbondsvertegenwoordiger onderlegd te kunnen opnemen gaan we in deze vorming op meerdere aspecten in die een bijdrage kunnen leveren tot het opnemen van de syndicale rol in het CPBW. Afhankelijk van oorzaak en gevolg legt de wetgever bepaalde verplichtingen op. Het advies van het CPBW wordt gevraagd bij de te nemen maatregelen na een ongevallenonderzoek. De belangrijkste input komt van de werknemers op de werkvloer, die dagelijks geconfronteerd worden met risico's en gevaren. Vervolgens gaan we nog in de wetgeving en de arbeidsongevallenverzekering.