Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale Transformatie

Digitale Transformatie

Opleidingsverstrekker
Beyond the Horizon International Strategic Studies Group
Registratienummer
ODB-1002630
Geregistreerd
op: 13 maart 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: ja

Mentoropleiding: nee

Extra informatie: https://www.pennademy.com/bundle/digitale-transformatieopent in nieuw venster

Doelgroep

Het trainingsprogramma is ontwikkeld voor niet-technische managers en leidinggevenden. Deze doelgroep is specifiek geselecteerd om de organisaties te versterken in hun inspanningen om hen voor te bereiden op het digitale tijdperk. Omdat transformatie een langdurige en complexe taak is, en het vereist zowel een holistische benadering als gezamenlijke inspanningen. De niet-technische managers dienen dus ook over de vereiste kennis en praktische vaardigheden te beschikken in overeenstemming met hun managementniveau.

Meer precies, het trainingsprogramma is bedoeld voor niet-technische mensen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Directeuren & Senior Managers
 • Managers
 • Project-/programmamanagers
 • Projectmedewerkers

Van de deelnemers wordt geen voorkennis verwacht van noch cybersecurity noch AI.

Merk op dat de cursussen worden ontwikkeld in het Engels en daarna vertaald naar het Nederlands voor wie het in het Nederlands wil volgen.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Deze cursus is ontwikkeld via een project dat medegefinancierd wordt door de Recovery and Resilience Facility (RRF) van de Europese Commissie en de Vlaamse Overheid.

Het is ontworpen in een modulair ontwerp, dwz het trainingsprogramma bestaat uit twee hoofdmodules en elke module is onderverdeeld in micromodules. De modulaire aanpak maakt de training flexibel, maar ze vormen een integraal onderdeel van een compleet trainingsprogramma. De deelnemers hoeven zich dus niet voor elke module in te schrijven; één inschrijving volstaat en ze moeten beide modules voltooien om succesvol te zijn.

Module I: AI-Centrische Transformatie

Implementatie van AI-toepassingen in organisaties verandert de manier waarop professionals zich gedragen, de modus operandi van het hele spectrum van het bedrijfsleven zelf, van het dagelijkse beheer van de ondernemingen tot de strategische planningen. En het is niet langer een optie, maar een noodzaak.

AI stelt organisaties in staat efficiënter en intelligenter te zijn, tijd en geld te besparen en tegelijkertijd voor betere ervaringen te zorgen. Bovendien biedt AI professionals een enorme kans om hun steeds groter wordende problemen op te lossen. Met kunstmatige intelligentie kunnen bedrijven toekomstige resultaten voorspellen en vormgeven, de databaseprestaties maximaliseren en effectievere bedrijfsmodellen ontwikkelen.

Technologieleiders en zakenmensen zeggen dat AI hun efficiëntie al enorm verhoogt. AI heeft het potentieel om bedrijven ten goede te transformeren. Deze training is ontwikkeld om professionals te laten ontdekken hoe AI hen kan helpen data om te zetten in waarde.

Al-Centric Transformation (Module I) Trainingsdetails

 • 4 weken
  - 16 uur
 • Zelfstudie:
  . 11u (via LMS)
   . Live online sessie: 1 uur
   . Ter plaatse: 4u
 • 3u-4u/week studietijd

Module II: Risicobeheer Cyberbeveiliging

De wereld is veranderd in een global village dankzij de vooruitgang in onder meer transport en communicatie. Van die ontwikkelingen is internet veruit de belangrijkste. Met de dag neemt onze afhankelijkheid van internet toe, evenals de kwantiteit en kwaliteit van de cyberaanvallen, die zelfs de capaciteit van regeringen om ze aan te pakken overstijgt.

In dit opzicht wordt risicobeheer cyberbeveiliging een fundamenteel onderdeel van de managementfunctie van elke organisatie, of het nu gaat om de overheid of het bedrijfsleven. De Risicobeheer Cyberbeveiliging-cursus van Horizon Global Academy stelt managers in de publieke en private sector in staat; analisten en beveiligings- en technologiespecialisten om het cyberdomein te begrijpen, bedreigingen het hoofd te bieden en risico's te beperken.

Risicobeheer Cyberbeveiliging (module II) Trainingsdetails

 • 4 weken
  - 16 uur
 • Zelfstudie:
  . 11u (via LMS)
   . Live online sessie: 1u
   . Ter plaatse: 4u
 • 3u-4u/week studietijd

Dus; Digitale transformatie Integrale Trainingsdetails in totaal
- 8 weken
- 32 uur

 • Zelfstudie:
  . 22u (via LMS)
   . Live online sessie: 2u
  . Ter plaatse: 8u
 • 3h-4h/week studietijd

Belangrijkste punten van de Digitale Transformatie training

 • Vergroot het bewustzijn over de kansen en uitdagingen van cyberbeveiliging en AI
 • Verwerven van voldoende informatie en praktische vaardigheden op managementniveau
 • Pas op voor ethische en juridische overwegingen
 • Leid de organisatie in digitale transformatie
 • Faciliteer de samenwerking met IT-experts