Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 40 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.hrdacademy.be/nl/opleidingen/13199/opleiding-leidinggeven/greening-yourself-greening-the-workplace(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Deze opleiding is met veel zorg ontworpen voor: leidinggevenden, HR professionals, zorgprofessionals, preventieadviseurs, begeleidingsdeskundigen, consultants, (organisatie)coaches, alle professionals die willen bijdragen aan duurzaam werken en ondernemen en CEO’s en bestuurders die hun organisatie willen ‘vergroenen'.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vlaams opleidingsverlof: beperking kwalificatieniveau

  Deze opleiding van het hoger onderwijs geeft recht op Vlaams opleidingsverlof indien de opleiding leidt tot jouw eerste beroepskwalificatie op niveau 6 (VKS). Wie reeds een beroepskwalificatie niveau 6 behaalde, kan deze opleiding enkel volgen met recht op VOV als een loopbaanbegeleider verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding.

Inhoud van de opleiding

Dag 1: Greening yourself: Green self, happy self
Het leertraject begint met het onderzoeken van je eigen relatie met de natuur. Allicht ervaar je bij jezelf een verlangen om in je eigen leven en werk meer natuur binnen te brengen. De basis van je professioneel werk ligt altijd in je persoonlijke verhouding met de natuur. We zoeken hoe je relatie met de natuur in je biografie aanwezig is en wat de volgende stappen zijn voor jezelf.
Dag 2: Greening the process: Green processes, happy people
Het is sterk voor een organisatie om te kiezen voor het toevoegen van natuur in procesmatige activiteiten. Denk hierbij aan productieprocessen, dienstverlenende processen, HR processen en strategische processen. Bovendien breng je zo leven in de processen en ervaren de medewerkers hun deelname aan deze processen als meer ontspannen, spontaner en natuurlijker terwijl je ook sneller meer diepgang en betere resultaten krijgt.
Je leert hoe je selectiegesprekken, vergaderingen, begeleidingsgesprekken en andere professionele gesprekken voortaan met meer impact kan doen, met behulp van de natuur.
Je ervaart hoe de natuur gids en inspirator kan zijn in diverse soorten van begeleidingsgesprekken.
Je leert de basisvaardigheden om te begeleiden in en met de natuur.
Je leert hoe je intervisiegesprekken op een inspirerende manier kan houden, terwijl je samen kennis creëert in en met de natuur.
Je leert je taalgebruik te ‘vergroenen’ in gesprekken waarmee je onbewuste processen op gang brengt.
Dag 3: Greening the workplace: Green workplace, feeling home
Deze dag toont je verschillende voorbeelden van hoe je de natuur in je organisatie kan binnenbrengen. We hebben het hier over de werkplek waar we urenlang in vertoeven. Door de werkplek te vernatuurlijken maak je een begin van een ‘corporate green mindset’.
Je maakt kennis met enkele natuurgebaseerde interventies die leiden tot meer welzijn en preventie van stress en burnout en hoe je ze kan implementeren en evalueren.
Je wordt ingewijd in 'biophilic design' en exploreert wat het kan betekenen voor je organisatie.
Je leert hoe je hiervoor draagvlak kan creëren binnen je organisatie, zowel bij het management als bij je medewerkers.
Je leert hoe je de vergroening van praktijken en processen kan borgen binnen de organisatie.
Dag 4: Greening the professional mindset: Green mindset, green results
Het vernatuurlijken en ecologiseren raakt de kern van professionele identiteit. Je ziet jezelf als onderdeel van een ecologisch geheel. Je bent meer dan een specialist of ambtenaar. Je komt tot leven. Je wordt pionier en rolmodel. Er is nood aan rolmodellen die de natuur durven binnenbrengen in processen en in de organisatie.
Je leert hoe je je professionele identiteit kan vergroenen en hoe je hierin een inspirerend rolmodel kan zijn voor je collega’s.
Je leert denken, voelen en handelen vanuit de ‘Ecosystemic approach’.
Je leert hoe je een reflexieve professional wordt en hoe dit kan bijdragen tot de ‘green mindset’ in de organisatie.
Je ontwikkelt als professional natuurlijke veerkracht in complexe en moeilijke situaties.
Je leert hoe de natuur je kan helpen om staande te blijven in je pionierswerk.
Dag 5: Greening the corporate mindset: Green change, green business
Het cultiveren van een ‘green mindset’ en een gezonde werkomgeving draagt niet alleen bij tot een vermindering van stress en burn-out en een verhoogd welzijn op het werk, het draagt ook bij tot de verduurzaming van de organisatie en de natuurlijke leefomgeving. Participatie van alle lagen van de organisatie - evenals het betrekken van leveranciers, klanten en stakeholders - zijn een lange termijn ambitie. Dit leidt ertoe dat mensen tot leven komen en verbinden met elkaar en hun omgeving.
Je leert een onderstroom op gang brengen om de organisatiecultuur te ‘vergroenen’.
Je leert natuurgebaseerde initiatieven en projecten borgen.
Je legt de relatie tussen een natuurgebaseerde organisatiecultuur en de 'Sustainable Development Goals'