Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kredietbemiddeling: live webinar met syllabus, oefenplatform en examen

Kredietbemiddeling: live webinar met syllabus, oefenplatform en examen

Opleidingsverstrekker
FEBELFIN ACADEMY
Registratienummer
ODB-1002070
Geregistreerd
op: 13 oktober 2021

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: ja

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Iedere persoon die professioneel zijn/haar technische kennis van kredieten moet bewijzen zoals:
Kredietgevers
Kredietbemiddelaars
Bemiddelaars in consumentenkrediet
Bemiddelaars in hypothecair krediet
Iedereen die een algemene kennis wil hebben over kredieten of zich daarin wil specialiseren.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Inhoud

Structuur van het programma

Het programma is samengesteld uit drie modules:

1-Algemene beginselen van de kredietbemiddeling

2-Consumentenkrediet

3-Hypothecair krediet

Module 1 - Algemene beginselen van de kredietbemiddeling (verplicht)

Het Belgische financiële landschap
Wetten die raakvlakken hebben met de financiële sector
Compliance
Contractueel recht
Gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel op het krediet
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Module 2 - Consumentenkrediet (optioneel)

Krediet aanverwante materie: betalingsverkeer
De zekerheden
Boek VII van het Wetboek Economisch Recht
Doel en toepassingsgebied
Pre-contractuele bescherming van de cliënt
Identificatie- en controlegegevens
Sluiten van de overeenkomst
Vervroegde terugbetaling
Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst
Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en kredietbemiddelaars
Controle en sancties
Module 3 - Hypothecair krediet (optioneel)

Toepassingsgebied
De zekerheden
Wetgeving met betrekking tot hypothecair krediet
Voorlopige koopakte
Kosten
NBB en centrale voor kredieten
Rentevoeten en modaliteiten voor terugbetaling
Waarborgen
Handlichting en vervroegde terugbetaling
Gedragscodes
Fiscale aspecten
Toegang tot de activiteit
Controle en sancties
Opbouw opleiding:

Deze opleiding bestaat uit zelfstudie via het online oefenplatform en een klassikale opleiding.

Voorafgaand aan de datum van de klassikale opleiding neem je zelf de leerstof door via het oefenplatform. De klassikale opleiding laat je toe gedurende die dag de leerstof te herstructureren, de belangrijkste concepten te herzien, die te illustreren met voorbeelden en praktijkgevallen, gedachten uit te wisselen, vragen te stellen en je beter voor te bereiden op het examen georganiseerd op het einde van de dag.

Het examen per module op het einde van de opleiding bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Je hebt de mogelijkheid tijdens je examen alle modules af te leggen of een selectie van de modules. Voor een voldoende resultaat moet je minstens 60 % behalen voor iedere module.

Bij positieve resultaten ontvang je een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat je geslaagd bent voor het examen en dat getuigt van de vereiste technische kennis. (Nevenagenten moeten enkel een basiskennis hebben van de theoretische beroepskennis, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.)

Indien je niet geslaagd bent voor het examen, moet een periode van twee weken gerespecteerd worden alvorens je je opnieuw kan inschrijven voor dit examen via deze website. Deze periode van twee weken gaat in vanaf de dag van het examen waarvoor je niet geslaagd bent.

Indien je je enkel wenst in te schrijven voor het examen is de prijs 120€ voor alle drie modules van kredietbemiddeling. Gelieve je in te schrijven via mail: info@febelfin-academy.be(opent in uw e-mail applicatie)

Praktische informatie

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

Methodologie
Type opleiding: Blended Learning (zelfstudie + online opleiding). Je kunt een opleiding ook gecombineerd volgen door gebruik te maken van een online leerplatform en met opleidingssessie(s) toegevoegd aan jouw traject.

Lesmateriaal:

Syllabi: de inhoud stemt overeen met de eindtermen van ieder examen
Powerpoint presentatie (slides)
Online oefenplatform: om de kennis van de leerstof te toetsen tijdens de opleiding en zich beter voor te bereiden op het examen