Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 132 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Doelgroep

werknemers Hout- en Meubelsectoren

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Modules

Inhoud van de opleiding

Via deze modulaire opleiding leren werknemers de basismachines voor houtbewerking in te stellen, te gebruiken en de meest voorkomende problemen op te lossen. Hiervoor kan gekozen worden uit volgende modules: Bediening Basis Houtbewerkingsmachines modulair, Insteller/bediener vierzijdige schaafmachine, Verspanings- en snijtechnieken en Insteller/bediener kantenaanlijmmachine.