Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar meer veiligheid via het sociaal overleg: persoonlijke beschermingsmiddelen (2024-2025)

Naar meer veiligheid via het sociaal overleg: persoonlijke beschermingsmiddelen (2024-2025)

Opleidingsverstrekker
Vorming en Actie
Registratienummer
ODB-V00498
Geregistreerd
op: 11 juni 2024

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Leden van het ABVV die (ten minste) twee basismodules voltooid hebben.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De aanschaf van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kan lastig zijn. Omstandigheden en werkzaamheden verschillen immers steeds weer. Daarbij moeten PBM voldoen aan Europese regelgeving en normen. De werksituatie wordt als uitgangspunt genomen. Het belangrijkste hulpmiddel bij het bepalen van de juiste helm, veiligheidsschoen, gehoorbescherming of ander persoonlijk beschermingsmiddel is de risicoanalyse arbeidsveiligheid. Hier heeft de vakbondsafgevaardigde de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen vermits dit volledig behoort te verlopen in sociaal overleg in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.
Een onderlegd persoon, mogelijk via deze vorming kan daar enorm toe bijdragen, daarnaast is er ook de veiligheidscultuur eigen aan ieder bedrijf. Ook daar kan er in het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), in overleg arbeidersvertegenwoordigers en werkgever, samen met de interne en externe preventiediensten maatregelen uitgewerkt worden voor veilige werkomstandigheden.