Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nederlands op de Werkvloer

Nederlands op de Werkvloer

Opleidingsverstrekker
KOPA Antwerpen
Registratienummer
ODB-1002577
Geregistreerd
op: 13 januari 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

Anderstalige werknemers die hun Nederlandse taalkennis willen verbeteren om gesproken en geschreven werkinstructies beter te begrijpen, eigen mening te formuleren, meer vertrouwen krijgen om collega's (en klanten) in het Nederlands aan te spreken,...

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

De opleiding is gericht op instructie en situaties op de werkvloer met onder meer: - Veiligheid op de werkvloer - Begrijpen van werkinstructies - Begrip van bedrijfsdocumenten - Communicatie met collega’s, teamleader en supervisors - Omgang met bedrijfscultuur Naast een pakket basisgrammatica, wordt er ook gewerkt met cases binnen hun werkcontext met als doel een grotere herkenbaarheid en
bruikbaarheid van de opleiding voor de diverse deelnemers. Basisgrammatica: - Persoonlijke voornaamwoorden - Werkwoordvervoeging (4 tijden) - Correct zinnen maken: zinsconstructie - Vraagwoorden + vraagzinnen maken - Woordsoorten + gebruik: * Lidwoorden * Zelfstandige naamwoorden * Bijvoeglijke naamwoorden * Aanwijzende voornaamwoorden * Bezittelijke voornaamwoorden * Persoonlijke voornaamwoorden * (vaste) voorzetsels - Durven aanspreken van collega’s op de werkvloer - Werken in team en actief deelnemen aan teamoverleg - Verduidelijkingsvragen durven stellen en problemen melden - Begrip van mondelinge en geschreven werkinstructies - Kennis en begrip van veiligheidsinstructies (diverse sectoren) - Basisrapportage (invullen shiftboek, werkrooster, …) - Personeel en organisatie (afhankelijk van samenstelling groep): * Gebruik van bedrijfsdocumenten, inzicht in werkcultuur, correcte tijdsregistratie, verlofplanning, bedrijfskrant, … * Inzicht in functie -en teamgebonden resultaatsgebieden: verwachtingen en evaluatiecriteria * Organogram en bedrijfsstructuur: communicatielijnen en verantwoordelijkheidsgebieden - Praktijkgerichte oefeningen om Nederlandstalig sociaal contact op en buiten de werkvloer te bevorderen.