Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nederlands op de werkvloer – basis

Nederlands op de werkvloer – basis

Opleidingsverstrekker
Mentor VZW
Registratienummer
ODB-1003052
Geregistreerd
op: 8 december 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

anderstalige werknemers die nood hebben aan (verdere) taalondersteuning om hun job te kunnen uitvoeren

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

Nederlands op de werkvloer is een taalopleiding op maat van anderstalige werknemers. De opleiding is ervaringsgericht, interactief en praktijkgericht (niet-schools dus).

Het vertrekpunt zijn de dagdagelijkse situaties van werknemers op een werkvloer. We werken met concrete materialen en producten en visualisaties vanop de werkvloer. De inbreng van de leidinggevenden en collega’s worden geïntegreerd in het opleidingspakket. Deelnemers verwerven hierdoor een betere kennis van het Nederlands die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

De opleiding bestaat uit themamodules. Mogelijke topics zijn:

Basiscommunicatie op de werkvloer Situaties & problemen op de werkvloer De locatie waar ik werk De materialen waarmee ik werk (vakjargon) Spreekvaardigheid en spreekdurf Schriftelijke communicatie Instructies op de werkvloer begrijpen Vragen stellen Veiligheid en welzijn op de werkvloer Spreektaal op de werkvloer: sleutelzinnen …

In samenspraak met de opdrachtgever wordt bepaald welke topics prioritair zijn.
In samenspraak wordt de intensiteit en de frequentie besproken. (bvb. wekelijks groepsaanbod van 4u per week)

Methodieken:

Rollenspel Gesprekskaartjes Gebruik van visualisaties Uitwisseling met werkbegeleiders en collega’s Praktijkvoorbeelden en casussen vanop de werkvloer bespreken Woordenschat automatiseren Digitale tools: quizlet, bookwidgets,... Video's en luisteroefeningen …