Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 96 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: http://www.vives.be(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot nieuwe en bestaande, inactieve verslaggevers die voldoen
aan de voorwaarden opgelegd door VEA. De opleiding staat echter ook open voor wie
vanuit professionele of privé-interesse meer inzicht wil krijgen in de EPB
berekeningsmethodiek. Bachelors in de klimatisering en bouw alsook studenten uit de
Masteropleidingen, kunnen deze opleiding volgen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

De wetgeving , de EPB-software, planlezen, Sketchup, ruimteclusters, verwarmingsclusters, bouwknopen, opmaken e-peil, k-peil, energetische voorstellen...behoren allemaal tot het lespakket.
Na de opleiding wordt een praktische case uitgewerkt en moet een Centraal Examen afgelegd worden.