Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 82 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: http://www.systo.be/nl/learning-development/coaching-vaardigheden/opleiding-professional-coach/(opent in nieuw venster)

Doelgroep

De opleiding Professional Coach is bedoeld voor iedereen die individuele coaching of begeleiding geeft of van plan is om dit te gaan doen. De opleiding is ook geschikt voor personen die beroepsmatig te maken hebben met het coachen of begeleiden van mensen (HR, leidinggevenden, directie, managers,...) en hun vaardigheden daarin willen verbeteren. Het is een opleiding voor mensen die willen leren en bereid zijn om hun eigen thema daarbij als uitgangspunt in te zetten.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Als coach breng je mensen naar hun essentie. Je raakt hen, begeleidt hen en inspireert hen om hun kracht in volle vertrouwen te ontplooien. In deze coachopleiding leer je diverse technieken en vaardigheden die je ondersteunen in het coachen. Als coach neem je altijd jezelf mee in het coachingsproces. Je zal de aangeleerde coachingstechnieken tijdens het opleidingstraject dan ook toepassen om je intensief te verdiepen in je eigen groeiproces. We bieden je een veilige leeromgeving met veel diepgang en persoonlijke aandacht waar je je kan ontwikkelen tot een professionele coach.

Module 1: Jezelf als coach met een oplossingsgerichte blik naar de toekomst

In deze module focussen we ons op de coachingcompetenties die je jezelf eigen zal maken doorheen de opleiding. Je leert over inhoudelijke en relatiecontracten die je afsluit in een traject. Als coach leer je in deze opleiding grondig veiligheid creëren en is er veel aandacht voor jouw houding als coach. De juiste vraag op het juiste moment. Doorheen de hele opleiding leer je verscheidene vraagtechnieken. In de eerste module is oplossingsgericht coachen één van de eerste vraagtechnieken die aan bod komt. Het GGG-model is een model uit de cognitieve gedragstherapie en helpt je om patronen te veranderen. Coachend Toekomstgericht Tekenen is een erg doeltreffende techniek uit je toolbox als coach die je aanleert en inoefent tijdens deze module.

Module 2: Coachende communicatie bereikt doelen

In deze module leer je Verbindende Communicatie toepassen. Deze communicatie versterkt je coachee naar zijn omgeving toe. Zowel in teamcoaching, relatiecoaching e.d., als in het bekomen van ondersteuning in veranderingsprocessen is dit een enorme meerwaarde. SMART Doelstellingen is een methodiek die je aanleert die de kans op het bereiken van doelen enorm vergroot. Je leert opdrachten meegeven die de slaagkans van het traject vergroten. Metaforisch Coachen is een tool die je inzet om weerstand te omzeilen en samen met je coachee in verbinding een doel te bereiken.

Module 3: De kracht van oplossingen vanuit de coachee

In deze module leer je achterhalen op welk niveau het probleem van de coachee zich bevindt en hoe je dat aanpakt. De Logische niveaus uit NLP brengen helderheid in het probleem van de coachee. Je leert om de coachee naar de oplossing van zijn probleem te begeleiden met deze doeltreffende techniek. Aan de hand van succeservaringen begeleid je jouw coachee naar het inzetten van eigen hulpbronnen met de juiste vraagstelling. Herkaderen is een methodiek die je aanleert om een probleem en oplossing anders te bekijken en dit in te zetten bij bijvoorbeeld teamcoaching. Je leert oordeel van je coachee constructief omzetten naar inzicht en groei.

Module 4: De diepere systemische blik van de coach

Systemisch Coachen is een erg boeiende en doeltreffende wijze van coachen die een diepgaand evenwicht brengt bij de coachee. In systemisch coachen gaat onze aandacht naar 3 wetmatigheden binnen groepen die een zicht brengen op dynamieken die zich afspelen. In deze module gaan we hiermee intensief aan de slag en kom je als cursist ook je eigen blinde vlekken tegen. Systemisch coachen maakt een unieke en sterke coach van je en zorgt voor werkelijke verandering bij je coachee.

Module 5: Groei versterken samen met de ander

Deze module is een bekroning op het groeiproces dat je doorlopen hebt in de opleiding. Jouw vaardigheden worden helderder en je leert beter feedback ontvangen en geven. Op de tweede dag van deze module heb je een coachinggesprek met een externe coachee rond een echte case. Jouw gesprek wordt nadien besproken en geeft je de kans om je eigen groeiproces bevestigd te zien. Overdracht en tegenoverdracht komen ook uitgebreid aan bod als belangrijk onderdeel van coaching.