Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleiding tot referentiepersoon dementie

Opleiding tot referentiepersoon dementie

Opleidingsverstrekker
EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN
Registratienummer
ODB-1000570
Geregistreerd
op: 1 september 2019

Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 66 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Extra informatie: https://www.dementie.be/vorming/referentiepersonen-dementie/opent in nieuw venster

Doelgroep

De personeelsleden voor reactivering moeten over ten minste een van de
volgende kwalificaties beschikken of over een kwalificatie die daarmee gelijkgesteld is
door de bevoegde overheid:
1° graduaat of licentiaat of master in de kinesitherapie;
2° graduaat of bachelor of licentiaat of master in de logopedie;
3° graduaat of bachelor in de ergotherapie;
4° graduaat of bachelor in de arbeidstherapie;
5° graduaat of bachelor in de readaptatiewetenschappen;
6° graduaat of bachelor in de dieetleer;
7° graduaat of bachelor of licentiaat of master in de pedagogie of de
orthopedagogiek;
8° graduaat of bachelor of postgraduaat of master in de psychomotoriek;
9° licentiaat of master in de psychologie;
10° graduaat of bachelor psychologisch assistent;
11° graduaat of bachelor sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg of sociaal
verpleegkundige of verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale
gezondheidszorg;
12° bachelor of master in het sociaal werk;
13° graduaat of bachelor in de gezinswetenschappen;
14° licentiaat of master in de gerontologie;
15° graduaat of bachelor opvoeder;
16° bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie.
Er wordt vooraf een digitale intake georganiseerd i.f.v. toelating tot de opleiding en check van de motivatie en akkoord van de dagelijks verantwoordelijke om te mogen deelnemen.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

Dag 1 | Uitgebreide kennismaking en situering van de opleiding. We verkennen de functie referentiepersoon dementie en wat de motivatie van de cursist is om deze functie op te nemen. Van daaruit blikken we vooruit naar de volledige opleiding. Kennismaking met de werking van de expertisecentra dementie en documentatiecentrum
Dag 2 | Medische aspecten van dementie
Dag 3 | De belevingswereld van de persoon met dementie
Dementie is ingrijpend. De moeilijkheden van het geheugen, de taal en gedragscontrole roepen onvermijdelijk gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet en schaamte op. Deze verlies-ervaringen mogen echter niet verhullen dat mensen nog veel mogelijkheden hebben tot het ervaren van levenskwaliteit. Voeling krijgen met de beleving van de persoon met dementie doorheen het ziekteproces. Naast het aanbieden van enkele theoretische handvaten, gaan we aan de slag met concrete oefeningen, beeldmateriaal en casuïstiek.
Dag 4 | Communicatie met personen met dementie
Tijdens deze dag staan we stil bij een aantal methodieken die ons helpen in de afstemming met de persoon met dementie en zijn omgeving. We belichten het belang van het contactritueel en het zoekend reageren. We onderzoeken de meerwaarde van het belevingsgericht gesprek en oefenen deze methodieken in.
Dag 5 | Inzicht in veranderend gedrag: op zoek naar mogelijke oorzaken van dit ‘nieuwe gedrag’, stilstaan bij de gevolgen op onszelf als hulpverlener, stappenplan en preventief en anticiperend handelen.
Dag 6 | Beleving van de naaste omgeving
Dag 7 | De functie referentiepersoon dementie waarmaken Op deze dag zetten we de dementiespecifieke inhoud even op de achtergrond. We gaan aan de slag met onszelf in de rol van referentiepersoon dementie. Samen zoeken we naar antwoorden en invalshoeken.
Dag 8 | Sociale kaart en juridische aspecten
Dag 9 | Ethisch raamwerk, bijvoorbeeld: fixatie, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, medicatie, verbod op autorijden ….. De botsing van waarden, soms ook samenhangend met verschillende mensvisies, zet ons aan tot overleg om tot consensus te komen over de meest wenselijke beslissing. Een beslissing die het beste de menselijke waardigheid respecteert. We bespreken we een werkmodel om met ethische vragen om te gaan. De patiëntenrechten en vroegtijdige zorgplanning worden ook binnen dit kader geschetst.
Dag 10 | Inspiratiedag
Deze dag heeft tot doel te inspireren en meer zicht te laten krijgen op de kansen en knelpunten van een referentiepersoon. We creëren kansen tot ontmoeting en netwerking en laten jullie kennismaken met inspirerende projecten.
Dag 11 | Examen (schriftelijk), noodzakelijk voor het behalen van het getuigschrift. In de namiddag: workshop over actueel dementiegerelateerd thema.

De doelstelling van deze opleiding is om door de Vlaamse overheid erkende referentiepersonen dementie te vormen in hun opdracht.
Zie ook: https://www.dementie.be/wp-content/uploads/2019/01/Uitvoering-decreet-VSB-BVR.pdf.(opent in nieuw venster) In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het
decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming staat ook beschreven dat de werkgever een subsidie kan ontvangen bij indienstneming van een referentiepersoon dementie (halftijdse functie).