Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal studiepunten: 34

Extra informatie: https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/pavo-adviseur-gevaarlijke-stoffen/studieprogramma/

Doelgroep

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden opleidingsincentives

    Voor het Vlaamse opleidingsverlof (opent in nieuw venster), Vlaamse opleidingskrediet (opent in nieuw venster) en opleidingscheques (opent in nieuw venster) gelden verschillende voorwaarden, bijvoorbeeld plaats tewerkstelling, opleidingsniveau, ... Kijk goed na of u voldoet aan de voorwaarde van de specifieke opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken.

  • Opleidingscheques: beperking opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u volgen met opleidingscheques. Hou er wel rekening mee dat als u hooggeschoold bent (graduaats-, bachelor- of masterdiploma), dit enkel kan indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’.

Inhoud van de opleiding

Dit postgraduaat heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein inhouden zodanig de impact voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken/vermijden.
Het postgraduaat adviseur in de gevaarlijke stoffen start om de twee jaar en heeft een looptijd van 1,5 jaar. De volgende reeks start in februari 2020 (academiejaar 2019-2020)